Nokia 301 Dual SIM - Slabá kvalita zvuku pri počúvaní hudby cez Bluetooth

Vypnite všetky ďalšie zariadenia s pripojením Bluetooth vo svojej blízkosti.

  • Môžete počuť trhaný zvuk ak sa niektoré spárované zariadenie s pripojením Bluetooth súčasne pokúša pripojiť k telefónu.

Presuňte telefón

  • Presvedčte sa, že párované zariadenia sú nastavené ako vzájomne viditeľné a že sa medzi telefónom a zariadením s pripojením Bluetooth nenachádzajú žiadne prekážky.
  • Ak prehrávate hudbu z internetu, problém sa môže vyskytovať v mobilných dátach alebo v pripojení Wi-Fi.

Obidve zariadenia vypnite a zapnite a potom zariadenia znova pripojte.

  • Po tejto operácii možno budete musieť v telefóne opätovne nastaviť hlasitosť.

Začnite párovanie odznova.

  1. Vymažte zoznam párovaných zariadení v nastaveniach Bluetooth v telefóne a reštartujte telefón.
  2. Obnovte párovanie zariadenia s pripojením Bluetooth, aby sa vymazali informácie o posledných zariadeniach s pripojením Bluetooth.
  3. Spárujte zariadenia. Ďalšie informácie o pokynoch na obnovenie a párovanie nájdete v používateľskej príručke párovaného zariadenia.
  • Upozornenie. Kompatibilita so zariadeniami tretej strany (napríklad s príslušenstvom) závisí od štandardov Bluetooth a aplikácií súvisiacich s výrobcom zariadenia.