Ak máte podozrenie, že sú vnútorné súčasti telefónu vrátane batérie poškodené alebo mokré, prestaňte telefón používať. Upozorňujeme, že na poškodenie spôsobené tekutinami ani na fyzické poškodenie sa nevzťahuje záruka. Viac podrobnejších informácií nájdete v obmedzenej záruke.