Telefón nevibruje tak, ako by mal

  1. Pripojte nabíjačku k telefónu. Tým sa vyhnete možnému režimu šetrenia energie.
  2. Vyberte iné zvonenie a preverte, ako to ovplyvní vibráciu telefónu. 
  3. Skontrolujte, či sa problém vyskytuje iba pri prichádzajúcich hovoroch z konkrétneho čísla.
  4. Reštartujte telefón. Počas zapínania telefónu by mal telefón zavibrovať.

Ak zapnete vibračné zvonenie, telefón bude vibrovať aj vtedy, ak je zvonenie vypnuté (nastavené ako tiché).