Ako môžem obnoviť/resetovať/aktualizovať softvér vo svojom telefóne?

Nástroj Software Recovery Tool vám môže pomôcť resetovať a obnoviť softvér telefónu v pohodlí domova, ak má telefón problémy so softvérom alebo aktualizáciou softvéru.

 • Dôležité! Používanie nástroja Software Recovery Tool odstráni všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), textových správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a i. Ak je to možné, najskôr si svoj telefón zálohujte (Nastavenia > záloha). Obsah zo zálohy budete môcť načítať hneď po dokončení obnovenia.
 • Poznámka: V závislosti od rýchlosti internetového pripojenia môže obnovenie chvíľu trvať. Počas inštalácie nebude možné telefón používať. Nainštaluje sa najnovšia schválená verzia softvéru telefónu a modelu.

Požiadavky na počítač:

 • Microsoft Windows 7 alebo novšia verzia.
 • Kábel USB na pripojenie telefónu k počítaču.
 • Minimálne 4 GB voľného úložného priestoru.

Ktorý nástroj mám použiť?

V prípade telefónov HTC One, HTC 8X, LG Lancet a všetkých telefónov Lumia so systémom Windows Phone 8.0/8.1 alebo Windows 10 použite Windows Device Recovery Tool. V prípade ostatných značiek telefónov Nokia použite Nokia Software Recovery Tool. Ak chcete zistiť, ktorá verzia operačného systému Windows Phone je práve nainštalovaná v telefóne, prejdite na Nastavenia > Informácie.

Windows Device Recovery Tool (pre telefóny Lumia, LG Lancet, HTC One a HTC 8X so systémom Windows Phone 8.0/8.1 alebo Windows 10)

 1. Stiahnite a nainštalujte si do počítača Windows Device Recovery Tool. Ak je to možné, skontrolujte, či je batéria telefónu úplne nabitá.
 2. Po dokončení inštalácie sa aplikácia spustí a zobrazí sa hlavná obrazovka:

 1. Ak sa váš telefón automaticky nerozpozná, odpojte všetky telefóny od počítača a stlačte tlačidlo Telefón sa nerozpoznal v spodnej časti hlavnej obrazovky.
 2. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte výrobcu telefónu.
 3. Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.
 4. Počkajte, kým počítač nerozpozná pripojený telefón, a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa telefón nepripojí k počítaču do jednej minúty, skúste reštartovať telefón: Neodpájajte telefón od kábla USB, stlačte a podržte súčasne vypínač a tlačidlo zníženia hlasitosti. Keď telefón zavibruje, uvoľnite stlačené tlačidlá.
 5. Stlačením tlačidla Nainštalovať softvér spustite inštaláciu softvéru v telefóne.

Nokia Software Recovery Tool (pre ostatné telefóny Nokia)

 1. Stiahnite si a nainštalujte do počítača Nokia Software Recovery Tool. Ak je to možné, skontrolujte, či je batéria telefónu úplne nabitá.
 2. Spustite aplikáciu Nokia Software Recovery Tool a pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného kábla USB. Ak sa zobrazí výzva, zvoľte v telefóne správny režim USB: Nokia Suite alebo Modem.
 3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v nástroji.