Nokia Lumia 900 - Nemôžem sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia v mojom telefóne Lumia (Windows Phone 7)

1. Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou a znova skúste mobilné dátové pripojenie (telefón načíta nastavenia zo SIM karty).

2. Zapnite v telefóne mobilné dátové pripojenie. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a prepnite položku Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté.

3. Ak nie ste pripojení k domácej sieti, skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a vyberte položku Možnosti dátového roamingu.

4. Zistite od mobilného operátora, či má SIM karta aktivované mobilné dátové pripojenie (internetové pripojenie).

5. Ak je to možné, zapnite sieť Wi-Fi (Nastavenia > Wi-Fi) a skúste v režime online vyhľadať nastavenia Názov prístupového bodu vášho mobilného operátora. Ak chcete pridať nastavenia manuálne, postupujte takto: 

  1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Network Setup zo služby Obchod (Marketplace).
  2. Spustite aplikáciu a ťuknite na položku +.
  3. Pridajte nastavenia manuálne, vyberte položku Vybrať ako aktuálny názov prístupového bodu a ťuknite na položku Uložiť.