Nemôžem sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia v mojom telefóne Lumia (Windows Phone 7)

Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou (telefón načíta nastavenia zo SIM karty) a znova skúste mobilné dátové pripojenie, napríklad pomocou aplikácie Internet Explorer.

Ak sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

  1. Zapnite v telefóne mobilné dátové pripojenie. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a prepnite položku Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté
  2. Ak nie ste pripojení k domácej sieti, skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming. Prejdite do ponuky Nastavenia > mobilná sieť a vyberte položku Možnosti dátového roamingu
  3. Zistite od mobilného operátora, či má SIM karta aktivované mobilné dátové pripojenie (internetové pripojenie).

Ak vaše mobilné dátové pripojenie stále nefunguje, skúste znova zadať nastavenia manuálne.

Ak sa môžete pripojiť do siete Wi-Fi v telefóne alebo ste v blízkosti počítača, skúste vyhľadať online internetové nastavenia svojho mobilného operátora. Ak chcete pridať nastavenia manuálne, postupujte takto:

  1. Nainštalujte aplikáciu Network Setup zo služby Obchod (Marketplace).
  2. Spustite aplikáciu a ťuknite na položku +.
  3. Pridajte nastavenia manuálne, vyberte položku Vybrať ako aktuálny názov prístupového bodu a ťuknite na položku Uložiť.