Nepamätám si heslo môjho telefónu Lumia (Windows Phone 7).

Obnovte výrobné nastavenia telefónu.

Dôležité: Obnovením pôvodných výrobných nastavení telefónu sa vymaže všetok osobný obsah vrátane aplikácií.

  1. Uistite sa, že batéria telefónu je dostatočne nabitá. Telefón nabíjajte aspoň 20 minút.
  2. Vypnite telefón a skontrolujte, či je odpojená nabíjačka.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu.
  4. Stlačte a podržte vypínač.
  5. Keď telefón zavibruje, uvoľnite vypínač, ale naďalej nechajte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu, až kým sa telefón nereštartuje.
  6. Vykonajte úvodné nastavenia telefónu. Skontrolujte správne nastavenie dátumu a času, ak sa zobrazujú.