Ako môžem uvoľniť miesto v pamäti telefónu Lumia?

1. Odstráňte nepotrebný obsah zo svojho telefónu pomocou aplikácie Kontrola pamäte. Prejdite do ponuky Nastavenia > Kontrola pamäte a potiahnite prstom doľava:

  1. Ťuknite na položku podrobnosti v ponuke Aplikácie a zistite, ktoré aplikácie sú v telefóne. Odinštalujte niektoré z nich, aby sa zväčšilo voľné miesto v pamäti telefónu.
  2. Ťuknite na mapy v ponuke Mapy a na obrazovke sa zobrazia mapy, ktoré ste si stiahli do telefónu. Dlhým stlačením na jednotlivé mapy sa zobrazia možnosti na odstránenie jednej alebo všetkých máp.
  3. Ak chcete vymazať súbory, ktoré možno bezpečne odstrániť, ťuknite na položku vymazať v ponuke Dočasné súbory.
  • Upozornenie! Aplikácia Kontrola pamäte nie je k dispozícii v nových telefónoch so systémom Windows Phone 8.1 (Lumia 63x, Lumia 930). Môžete namiesto nej použiť aplikáciu Storage Sense. (Nastavenia > storage sense).
  • Upozornenie! Pri inovácii z telefónu Lumia na Cyan sa aplikácia Kontrola pamäte neodstráni. Môžete ju používať, kým zariadenie neaktualizujete alebo nereštartujete.

2. Vymažte históriu vyhľadávania, dočasné súbory, súbory cookies a uložené heslá v programe Internet Explorer (Nastavenia > aplikácie > Internet Explorer > vymazať históriu).

3. Vymažte predchádzajúce vyhľadávania máp a dočasných súborov z telefónu (Nastavenie > aplikácie > mapy > vymazať históriu).

4. Vymažte históriu vyhľadávania Bing vrátane vyhľadávania v službách Bing Vision a Bing Music (Nastavenia > aplikácie > vyhľadávanie > vymazať históriu).

5. Odstráňte staré dokumenty balíka Office z telefónu: Stlačte tlačidlo Štart, potiahnite prstom doľava a vyberte položku Officeumiestnenia (polohy) > telefón. Stlačte a podržte akýkoľvek dokument a vyberte položku Vymazať.

6. Odstráňte offline mixy z aplikácie MixRadio: Stlačte tlačidlo Štart, potiahnite prstom doľava a vyberte položku MixRadio > offline mixy. Stlačte a podržte akýkoľvek mix a vyberte položku Vymazať.

7. Ak máte počítač, pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného kábla USB. V počítači spustite Prieskumník systému Windows, vyhľadajte v ňom telefón a zobrazte zoznam priečinkov: Dokumenty, Hudba, Fotografie, Zvonenia a Videá. Kliknite pravým tlačidlom na súbor, ktorý chcete presunúť, vyberte položku Vystrihnúť, kliknite pravým tlačidlom na cieľový priečinok v počítači a potom vyberte položku Prilepiť.