Môj telefón Lumia (Windows Phone 7) nefunguje ani nereaguje podľa očakávaní

Vyskúšajte tieto opravy v prípade, že telefón zamrzne alebo sa nezapne, ak zlyhá aplikácia, ak sa vyskytnú problémy so zvukom alebo ak sa zobrazuje prázdna obrazovka:

1. Reštartujte telefón.

Nezruší sa tým vaše konto Microsoft, ID (Windows Live) ani sa neodstránia žiadne osobné údaje.

  1. Ak je to možné, zapnite telefón a odpojte nabíjačku.
  2. Stlačte a podržte súčasne vypínač a tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým nepocítite vibrovanie telefónu. Uvoľnite tlačidlá a telefón sa reštartuje. 

2. Obnovte pôvodné nastavenia telefónu.

Upozornenie: Vymaže sa všetok osobný obsah v telefóne a obnovia sa pôvodné nastavenia.

  1. Skontrolujte, či je odpojená nabíjačka, a vypnite telefón.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo na stíšenie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu.
  3. Stlačte a podržte vypínač.
  4. Keď telefón zavibruje, uvoľnite vypínač, ale naďalej nechajte stlačené tlačidlo na stíšenie hlasitosti a tlačidlo fotoaparátu, až kým sa telefón nereštartuje.