Ako môžem použiť zariadenie Symbian^3 ako modem na pripojenie počítača k internetu?

Zariadenie Symbian^3 (napr. Nokia N8-00) môžete použiť ako modem na pripojenie počítača alebo laptopu k internetu nasledujúcim spôsobom:

  1. Nainštalujte si do počítača alebo laptopu softvér Nokia Suite.
  2. Skontrolujte, či máte v telefóne vloženú SIM kartu a či telefón nie je v režime offline.
  3. Pomocou kábla USB alebo pripojenia Bluetooth pripojte telefón k počítaču alebo laptopu (uprednostňuje sa pripojenie pomocou USB, pretože je rýchlejšie a spoľahlivejšie). Keď sa pripájate pomocou kábla USB, skontrolujte, či telefón používa režim Nokia Ovi Suite (predvolený režim skontrolujte výberom položiek Menu > Nastavenia > Pripojenie > USB).
  4. Prijmite všetky požiadavky na inštaláciu prijaté telefónom.
  5. V softvéri Nokia Suite vyberte položky Nástroje > Pripojiť k internetu.

Vytvorilo sa pripojenie k internetu prostredníctvom vášho telefónu. Ak sa chcete odpojiť, v softvéri Nokia Suite vyberte položky Nástroje > Odpojiť.

Ak sa pripájanie nepodarí, skontrolujte nastavenia pripojenia v menu softvéru Nokia Suite Nástroje > Voľby > Pripojenie k internetu. Vyberte zo zoznamu operátora siete. Ak ho nenájdete, použite manuálne nastavenia a definujte názov miesta prístupu, ktoré sa má použiť v sieti vášho operátora. Môžete tiež definovať používateľské meno a heslo, ak to operátor vyžaduje.