Prečo je po aktualizácii vydania Symbian Anna môj systém GPS (Global Positioning System – globálny pozičný systém) veľmi pomalý?

Možno to napraviť zmenou nastavení na serveri asistovaného systému GPS. Postupujte takto:

  • Vyberte položky Menu  > Nastavenia > Nastavenia aplikácií > Poloha > Server určenia polohy > Nastavenia servera.
  • Zobrazí sa položka 1 supl.nokia.com.
  • Keď na ňu klepnete, zobrazia sa tieto položky: Adresa servera* Supl.nokia.com a Len v domácej sieti – Áno.
  • Prepnite položku Len v domácej sieti na možnosť Nie.

Toto nastavenie by malo byť nastavené na možnosť Nie, pretože v opačnom prípade, ak ste v inej sieti, ako je vaša domáca sieť, váš telefón nepoužije asistenciu systému GPS, čo bude mať za následok dlhé čakanie na určenie polohy systémom GPS.