Najprv vyskúšajte jednoduché opravy

Ak rozmýšľate, že svoj telefón pošlete do servisu, pozrite si predtým tieto jednoduché kroky. Možno sa vám podarí vyriešiť problém a ušetríte si čas a námahu.

1. Reštartujte svoj telefón

Ak má váš telefón vyberateľnú batériu, vypnite ho a vyberte batériu. Počkajte pár sekúnd, vložte batériu späť a zapnite telefón.

Ak batéria vo vašom telefóne nie je vyberateľná, zapnite telefón a stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým telefón nezavibruje a nevypne sa. Potom ho znova zapnite.

2. Nabite svoj telefón

  1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
  2. Pripojte nabíjačku k telefónu.
  3. Keď sa na telefóne zobrazí, že batéria je úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom z elektrickej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania alebo kým budete môcť uskutočniť hovor.

Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, možno bude potrebné pripojiť nabíjačku, potom ju odpojiť a znova pripojiť, aby sa spustilo nabíjanie.

3. Obnovte pôvodné nastavenia

Obnovenie pôvodných nastavení: Ak váš telefón nefunguje správne, môžete obnoviť niektoré nastavenia na pôvodné hodnoty. Nemá to vplyv na žiadne dokumenty a súbory uložené vo vašom telefóne. Napriek tomu však odporúčame pred obnovením výrobných nastavení telefón zálohovať. Postup nájdete v používateľskej príručke.

  1. Ukončite všetky aktívne hovory a spojenia.
  2. Zvoľte: > Nastavenia a telefón > Správa telefónu > Výrobné nastavenia > Obnoviť.
  3. Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom znova zapne. Môže to trvať dlhšie než obvykle.

Aktualizácia softvéru

V mnohých prípadoch stačí na obnovenie správneho fungovania telefónu aktualizácia softvéru.

Prečítajte si, ako si môžete aktualizovať softvér

Kontaktovať podporu

phoneicon Kontaktujte nás − vyberte spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.
Kontaktujte podporu

Stredisko služieb Vezmite svoj telefón do strediska služieb Stredisko služieb Device Care
Nájsť najbližšie stredisko služieb