Prihlásenie

Recyklácia

3 jednoduché kroky k recyklácii starého telefónu

Opotrebované elektronické zariadenia, batérie a obalové materiály vždy odneste na príslušné zberné miesta. Takýmto spôsobom pomôžete predísť nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte recykláciu materiálov.

Rozlúčte sa so svojím starým telefónom

Rozlúčte sa so svojím starým telefónom Povedať zbohom svojmu starému telefónu môže byť ťažké, ale stojí za to. Keby každý používateľ mobilných telefónov nechal recyklovať iba jeden jediný telefón, spolu by sme ušetrili takmer 240 000 ton surovín.


Zálohujte si svoje spomienky

Zálohujte si svoje spomienky Pred odovzdaním telefónu odporúčame uložiť si svoje kontakty, SMS správy, fotografie, hudbu a videá do počítača. (Pokyny nájdete tu.)

Dajte svojmu starému telefónu slobodu – nechajte ho zrecyklovať!

Dajte svojmu starému telefónu slobodu – nechajte ho zrecyklovať! Stačí vybrať starú SIM kartu a zaniesť váš telefón na najbližšie recyklačné miesto. Je to veľmi jednoduché! Môžeme dokonca recyklovať aj vašu starú nabíjačku, príslušenstvo a batérie.

Nájdite si najbližšie recyklačné miesto.


Ak vo vašej blízkosti nie je žiadne recyklačné miesto, môžete svoj telefón odovzdať v recyklačnom mieste pre elektroniku, ktoré prevádzkuje miestny úrad.

Zistite viac o podnikovej sociálnej zodpovednosti

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.