Prihlásenie

Zistite si, či je vaše zariadenie ešte stále v záruke.

Overuje sa stav záruky

Služba je dočasne nedostupná, skúste to neskôr.

Ak máte zariadenie pri sebe a dá sa zapnúť

 • Zadajte v telefóne *#06#. Niektoré telefóny po zadaní tohto kódu zobrazia sériové číslo (IMEI).
 • Na telefóne typu Dual SIM sú uvedené dve čísla IMEI, zadajte prvé z nich.
 • Ak máte telefón Lumia, prejdite do ponuky Nastavenia > O telefóne > Ďalšie informácie, kde nájdete sériové číslo (IMEI).
 • Ak máte telefón Nokia X, prejdite do ponuky Nastavenia > O telefóne > Stav, kde nájdete sériové číslo (IMEI).
 • Ak máte tablet Lumia, potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a klepnite na Nastavenia > Zmeniť nastavenia PC > Sieť > Pripojenia > Mobilné pripojenie

Ak nemáte zariadenie pri sebe alebo sa nedá zapnúť

 • Ak má telefón vyberateľnú batériu, vypnite ho a batériu vyberte. Sériové číslo (IMEI) je vytlačené na štítku vnútri telefónu.
 • Pozrite sa na otvor na SIM kartu alebo pamäťovú kartu, vedľa neho alebo do jeho vnútra.
 • Na telefóne typu Dual SIM nájdete dve čísla IMEI označené ako IMEI 1 a IMEI 2. V takom prípade zadajte IMEI 1.
 • Ak máte tablet Lumia, vyberte držiak karty SIM/SD a sériové číslo (IMEI) nájdete na ňom.
 • Obráťte sa na svojho operátora.
 • Pozrite si originálne predajné balenie z vášho zariadenia.
 • Pozrite sa na svoj doklad o nákupe alebo zmluvu.

Sériové číslo môže nasledovať po písmenách ESN, IMEI alebo MEID.
Príklad (všetky písmená musia byť veľké a lomky vynechajte):
ESN: 12345678912 (11 číslic)
IMEI: 123456789123456 (15 číslic)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 alebo 15 znakov)

V záruke

Vaše zariadenie je v záruke v tejto krajine.

Sériové číslo (IMEI): 
Model produktu: 

Overenie záruky platí nasledujúcich 10 dní. Majte, prosím, na pamäti, že existujú určité výnimky zo záruky. Obmedzená záruka výrobcu sa napríklad nevzťahuje na poškodenie kvapalinou ani na fyzické poškodenie. Prečítajte si záručné podmienky Obmedzenej záruky výrobcu, kde nájdete výnimky a rozsah krytia.

Po záruke

Vaše zariadenie je v tejto krajine po záruke.

Sériové číslo (IMEI): 
Model produktu: 

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré môže byť zariadenie považované po záruke.

1. Nesprávne sériové číslo. Overte, či ste zadali správne sériové číslo (IMEI).

2. Vypršala záručná doba. Skontrolujte dokument Obmedzená záruka výrobcu, kde nájdete informácie o záručnej dobe. Ak máte doklad o kúpe, na základe ktorého je vaše zariadenie v záruke, môžete zariadenie odovzdať spoločnosti Microsoft za účelom opravy. V takom prípade je potrebné priložiť doklad o kúpe. Majte, prosím, na pamäti, že existujú určité výnimky zo záruky. Napríklad obmedzená záruka výrobcu sa nevzťahuje na poškodenie kvapalinou ani na fyzické poškodenie, čo môže byť zistené počas opravy. V takom prípade vás bude kontaktovať servisné stredisko.

3. Obmedzená záruka výrobcu je vo všeobecnosti platná iba v krajine, kde ste zariadenie zakúpili. Prečítajte si záručné podmienky Obmedzenej záruky výrobcu, kde nájdete výnimky a rozsah krytia.

Po záruke

Sériové číslo nebolo rozpoznané.

Sériové číslo (IMEI): 
Model produktu: 

Záručné informácie

Prečítajte si príslušný dokument Obmedzená záruka výrobcu, kde nájdete informácie o záručnej dobe.

Obmedzená záruka výrobcu

Veľmi by nás potešila odozva od vás

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Zúčastnite sa krátkeho prieskumu o vašich skúsenostiach online. Keď si dopozeráte stránku, zobrazí sa vyplňovacie prostredie prieskumu.

Po skončení sa, prosím, zúčastnite prieskumu týkajúceho sa našej webovej stránky

Ďakujeme!

Prieskum sa otvorí, keď zatvoríte stránku.