Press

Microsoft z novimi priložnostmi za mlade v Sloveniji

Slovenski študentje že vrsto let zelo uspešno tekmujejo na največjem študentskem tekmovanju na svetu Imagine Cup. Ravno v lanskem letu pa so na svetovnem finalu zabeležili najboljšo uvrstitev doslej – 2. mesto v kategoriji Inovacije.

Microsoft Imagine Cup je največji tehnološki program in tekmovanje, ki študentom omogoča, da spoznajo, razvijajo in tekmujejo v uporabi inovativnih orodij, platform in storitev. Letošnje tekmovanje se je zaključilo s svetovnim finalnim tekmovanjem, ki je potekalo med 8. in 11. julijem v ruskem Sankt Peterburgu.

Slovenska ekipa DORA (Doctors Operational Research Assistant) se je na svetovnem finalu v Rusiji uvrstila na izjemno 2. mesto v prestižni tekmovalni kategoriji Inovacije in s tem zabeležila najboljšo slovensko uvrstitev doslej. Člani ekipe – Kristjan Košič, Boštjan Arzenšek, Andraž Leitgeb in Zedin Salkanović – prihajajo iz mariborske Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, njihova rešitev pa bo pomagala zdravstvenim ustanovam povečati učinkovitost in optimizirati operacijske posege.

Lani sta Slovenijo na finalu Imagine Cupa prvič zastopali kar dve študentski ekipi. Ob ekipi DORA se je odlično odrezala tudi ekipa Beezinga, ki je s sistemom za analizo in zgodnje obveščanje o dogajanju v čebelnjakih zabeležila veliko zanimanje medijev in potencialnih investitorjev.

YouthSpark – nove priložnosti za izobraževanje, zaposlitev in podjetništvo
Imagine Cup je del globalne pobude YouthSpark, s katero želi Microsoft v treh letih 300 milijonom mladih iz več kot 100 državah zagotoviti nove priložnosti. YouthSpark se izvaja tudi v Sloveniji, kjer Microsoft ob Imagine Cupu nudi tudi programe, kot so Partners in Learning, DreamSpark, BizSpark in druge.

Že vrsto let se tako izvaja projekt Partners in Learning, katerega namen je omogočiti učencem, dijakom in študentom bolj kakovostno učenje, učiteljem pa ponuditi strokovno izpopolnjevanje o tem, kako informacijsko in komunikacijsko tehnologijo vključiti v poučevanje. S pobudo Partnerji v učenju Microsoft sodeluje s šolami pri pripravi učencev na digitalna delovna mesta, omogoča izobraževalnemu osebju, da dvigne raven informacijsko-komunikacijske pismenosti v svojih ustanovah, ter nudi podporo učiteljem in šolam pri razvoju kulture inovacij. V Sloveniji je bilo v izobraževanja Partners in Learning vključenih že več kot 20.000 učiteljev in učiteljic.

Študentom in srednješolcem je namenjen program DreamSpark, ki omogoča brezplačen dostop in uporabo številnih izdelkov podjetja Microsoft. Vključena je programska oprema za razvoj in oblikovanje ter strežniške platforme, pa tudi izobraževanja, ki odprejo nove razsežnosti Microsoftovih orodij. Vsako leto si brezplačno programsko opremo, ki jo nudi DreamSpark, prenese več kot 5000 slovenskih študentov.

Nadaljevanje DreamSparka predstavlja program BizSpark, ki je namenjen mladim tehnološkim podjetjem in podjetjem v ustanavljanju. V okviru programa imajo mlada podjetja s področja razvoja programske opreme, ki obstajajo manj kot tri leta in imajo manj kot milijon USD prometa, brezplačno na voljo celotno paleto Microsoftovih izdelkov. Program BizSpark ima v Sloveniji že več kot 100 članov, mladih slovenskih podjetij.

Ne gre pa pozabiti tudi vloge Microsoftovega Centra za inovacije v Mariboru, ki je namenjen spodbujanju razvoja lokalne panoge informacijskih tehnologij in podpori inovativnim mladim podjetjem. Podjetjem ne nudi le tehnoloških znanj in veščin, temveč tudi poslovno usposabljanje s področij prodaje, trženja in poslovnega načrtovanja. Prav tako deluje tudi kot forum, kjer lahko univerze, raziskovalni inštituti in zasebni sektor izmenjujejo znanje. Center je v zadnjih letih organiziral več kot 90 tehničnih in poslovnih dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot 2000 študentov, 1000 IT-strokovnjakov, 300 mladih tehnoloških podjetij in 150 neodvisnih ponudnikov programske opreme.

Ustvarjam kjerkoli

Projekt Ustvarjam kjerkoli je nastal leta 2012 kot eden izmed skupnih projektov slovenskega Microsofta in Zavoda Ypsilon za dvig ozaveščenosti o prednostih sodobnejših, bolj fleksibilnih oblik dela, kot so: delo od doma oziroma na daljavo, teledelo, mobilno delo, co-working ... Sodobne tehnologije nam danes omogočajo visoko storilnost ne le v pisarni, temveč kjerkoli, kadarkoli in na skoraj katerikoli napravi.

Prednosti fleksibilnih oblik dela se odražajo predvsem v bolj zadovoljnih in motiviranih zaposlenih, poveča se produktivnost dela in posledično tudi prihodki podjetja, znižuje pa se obremenjenost, stres, (neplanirane) odsotnosti in stroški zaposlovanja. Obenem so take oblike dela še okolju prijazne, saj se zmanjša izpust CO2, prihranite pa tudi na potnih stroških.

V začetku projekta smo postavili spletni portal, kjer se posamezniki ali organizacije lahko pridružijo kot podporniki projekta. Izvedli smo tudi tiskovno konferenco za predstavitev projekta ter izvedli dogodek »Dan za ustvarjanje kjerkoli«, ki je potekal letos meseca marca v centru Ljubljane.

Ustvarjam kjerkoli na svojem portalu združuje več kot 300 podjetij v Sloveniji, ki podpirajo pobudo. Trenutno pa pripravljamo tudi vsebinski priročnik, ki bo v 8. korakih organizacijo pripravil na uspešno vključitev tega mehanizma v prakso, vključno z vsemi pravnimi in zakonskimi postopki, katerim je potrebno slediti. V priročniku bodo tudi opredeljeni izzivi za delovno organizacijo, tako pravni kot komunikacijski in vsebinski, kot tudi tehnološke in organizacijske rešitve. Priročnik bo predvidoma izšel sredi maja na skupni tiskovni konferenci vseh sodelujočih ustvarjalcev priročnika. V prihodnje nas poleg izida priročnika čaka še drugi dan za ustvarjanje kjerkoli, ki bo 17. maja 2014, ko je svetovni dan informacijske družbe.

Skupen cilj Microsoft Slovenija in Zavoda Ypsilon je promocija dela od kjerkoli kot fleksibilne oblike dela in s tem tudi uporabe novih tehnoloških prijemov, ki lahko organizaciji to omogočijo.

Projekt Simbioza je vseslovenski medgeneracijski prostovoljski projekt, ki preko brezplačnih delavnic računalništva in mobilne telefonije povezuje Slovenijo.

Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti. Microsoft Slovenija je bilo prvo podjetje, ki je pobudo podprlo. Že tri leta uspešno sodeluje kot tehnološki partner, v obliki finančnih sredstev ter zaposleni kot prostovoljci.

Letos se je Simbioza odvijala že tretjič v tednu med 21. in 25. oktobrom 2013. Znotraj delavnic, ki so potekale od ponedeljka do petka, so tečajniki pridobili znanja, ki jih bodo kasneje lahko uporabljali vsak dan. Spoznavali so osnove računalnika, oblikovali besedila v programu za pisanje Word, se seznanili z internetom, iskalniki, spletnimi storitvami, se naučili uporabljati elektronsko pošto, spoznali družabno omrežje Facebook, se naučili uporabljati mobilni telefon. Kot novost letošnjega leta pa so se uporabniki na nekaterih lokacijah seznanili tudi z uporabo tabličnih računalnikov.

Na uspeh projekta namigujejo že številke udeležencev projekta v preteklih letih. Delavnic se je v lanskem letu udeležilo 4926 tečajnikov, vodilo pa jih je 3606 prostovoljcev. Simbioza se je odvijala na 328 različnih lokacijah.

Projekt Simbioza je naravnan trajnostno, znotraj slednjega se namreč že razvija tudi podprojekt Simbioza Mojstri. Gre za projekt socialnega podjetništva, preko katerega želimo mladim z manj priložnosti pomagati pri večji vključenosti v družbo, pridobivanju dodatnega znanja na področju e-pismenosti ter konec koncev do zaposlitve.

Drugi vidik trajnostne zgodbe je internacionalizacija projekta. Ekipa Simbioza si prizadeva, da bi to platformo in primere dobre prakse širila tudi onkraj slovenskih meja. V letošnjem letu je projekt Simbioza prvič prestopil meje Slovenije in zaživel tudi na Kitajskem. Z udeleženci Poletne šole Šanghaj smo v avgustu organizirali delavnico o osnovni uporabi računalnika, za prihodnje leto pa želimo da Simbioza resnično zaživi kot mednarodni projekt.