Mala in srednje velika podjetja iz srednje in vzhodne Evrope hitrejša pri prehodu v oblak kot zahodna Evropa

6.6.2013

  • Microsoftova raziskava je pokazala, da so mala in srednja podjetja iz regije CEE pri prehodu v oblak močno prehitela podjetja iz zahodne Evrope
  • Uporabniki storitev v oblaku kot najpomembnejši razlog za prehod navajajo izboljšano varnost
  • Varnost je hkrati tudi glavni pomislek pri tistih podjetjih, ki oblaka še ne uporabljajo

Nova Microsoftova raziskava med malimi in srednje velikimi evropskimi podjetji, ki jo je izvedla družba Ipsos MORI, je pokazala, da podjetja iz srednje in vzhodne Evrope po stopnji uporabe storitev v oblaku občutno prekašajo tista iz zahodne Evrope. Dve tretjini malih in srednje velikih podjetji iz vzhodne in srednje Evrope tako že uporabljata kakšno storitev v oblaku, medtem ko ta delež pri podjetjih iz zahodne Evrope dosega samo 45 odstotkov. Raziskovalci so v srednji in vzhodni Evropi prav tako ugotovili precejšen razkorak pri razumevanju prednosti in ovir za storitve v oblaku med uporabniki tovrstnih storitev in tistimi, ki se zanje (še) niso odločili. Večina (66 %) podjetij iz vzhodne in srednje Evrope, ki že uporablja oblak, meni, da je ta ključen za rast, medtem ko je podobnega mnenja samo 37 neuporabnikov. Mala in srednje velika podjetja, ki so že uvedla storitve v oblaku, kot glavni razlog za prehod omenjajo izboljšano varnost. Zanimivo je, da je ravno varnost glavni pomislek pri tistih podjetjih, ki oblaka še ne uporabljajo.

Mala in srednje velika podjetja
Microsoftove rešitve za mala in srednje velika podjetja

Microsoft na spletu
Slovenski Microsoft na Facebooku in Twitterju
Microsoft News Center

Kljub visoki ravni uporabe oblaka med malimi in srednjimi podjetji v vzhodni in srednji Evropi je 35 odstotkov podjetij še vedno zadržanih glede storitev v oblaku. Najpogosteje med zadržki omenjajo varnost podatkov (72 %) in strah pred izgubo podatkov (71 %). Uporabniki storitev v oblaku teh pomislekov nimajo, saj jih kar 82 odstotkov med glavnimi prednostmi omenja ravno varnost podatkov in izboljšano spletno varnost.

Razkorak tudi v prihodnje
Raziskava prav tako napoveduje, da se bo razkorak med uporabo storitev v oblaku med podjetji v vzhodni in srednji Evropi in podjetji iz zahodne Evrope ohranil tudi v prihodnosti. Mala in srednja podjetja iz vzhodne in srednje Evrope bodo tako v prihodnjem letu bolj verjetno nadaljevala s prehodom v oblak kot podjetja iz zahodne Evrope (33 % v CEE, 23 % v zahodni Evropi).

IT-inovacije v zahtevnih gospodarskih razmerah
Mala in srednje velika podjetja iz držav, ki se soočajo s težavnejšimi gospodarskimi razmerami, se za pomoč pri poslovni rasti obračajo na storitve v oblaku, je še pokazala Microsoftova raziskave. IT-inovacije bodo tako pri krepitvi rasti in poslovanja najpogosteje uporabila ravno mala in srednje velika podjetja iz držav, kot so Ukrajina, Češka, Bolgarija in Grčija. Hkrati se s trditvijo, da je oblak odločilen za rast, najpogosteje strinjajo podjetja iz Romunije (83 %), Ukrajine (73 %) in Bolgarije (68 %).

O raziskavi
Raziskava, ki jo je pri družbi Ipsos MORI naročil Microsoft, je zajela več kot 6500 anketirancev iz malih in srednjih podjetij z manj kot 25 zaposlenimi. Vključenih je bilo 22 evropskih držav in Turčija, vključno z devetimi državami srednje in vzhodne Evrope (Bolgarija, Češka, Madžarska, Grčija, Poljska, Romunija, Slovaška in Ukrajina).