Na zaslonu mojega telefona Nokia je utripajoča ikona pisemske ovojnice. Zakaj?

Utripajoča zaprta ovojnica pomeni, da je pomnilnik za sporočila na kartici SIM poln.

Izberite Meni > Sporočila > Možnosti > sporočila na kartici SIM in izbrišite eno ali več sporočil SMS.

 

Opomba 1: Sporočila 2. razreda (na primer sporočila storitev od operaterjev) se shranjujejo v pomnilnik za sporočila kartice SIM. Ko je pomnilnik za sporočila kartice SIM poln, sporočil 2. razreda več ni mogoče prejemati. 

Opomba 2: Izdelek Nokia S40 ste že uporabljali. Pri izdelkih S40 se pomnilnik za sporočila kartice SIM napolni pred pomnilnikom telefona. Če vstavite kartico SIM s polnim pomnilnikom za sporočila v drugo napravo, se bo na njenem zaslonu pojavila utripajoča ikona sporočil.Opomba 3: Drugi razlog je lahko, da v napravi ni na voljo dovolj prostega pomnilnika za sporočila, da bi se shranilo novo sporočilo. Če želite sprostiti prostor, pojdite na Sporočila > Prejeta sporočila in odstranite nepotrebna sporočila