Vpis

Pogosta vprašanja o zasebnosti

Po zaključku prodaje Nokiinega oddelka za naprave in storitve Microsoftu prevzema odgovornost za osebne podatke strank tega oddelka novo finsko podjetje Microsoft Mobile Oy. Podatki o Nokiinih strankah, ki se ne navezujejo na poslovanje oddelka za naprave in storitve, ostajajo v Nokii. Za nekatere storitve – še zlasti račun Nokia, Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score« – si Nokia in Microsoft Mobile delita odgovornost za podatke strank. V spodnjih vprašanjih in odgovorih so dodatne informacije o tem, kaj se bo zgodilo po prodaji.

1. Vprašanje: Kaj se bo spremenilo v načinu zbiranja in obdelave mojih osebnih podatkov, ko bo Microsoft kupil Nokiin oddelek za naprave in storitve?

Odgovor:
Ko bo Microsoft kupil Nokiin oddelek za naprave in storitve, bo osebne podatke, ki se nanašajo na naprave in storitve tega oddelka, zbiralo in obdelovalo novo finsko podjetje Microsoft Mobile Oy.

Razen spremembe lastništva se glede načina in obdelave vaših osebnih podatkov v bistvu ne bo spremenilo nič. Microsoft Mobile ohranja Nokiin pravilnik o zasebnosti, uvedene so le manjše spremembe zaradi prenosa lastništva na Microsoft Mobile. Microsoft Mobile bo zbiral in uporabljal enake vrste osebnih podatkov. Poslovni prevzem ne pomeni spremembe namena obdelave podatkov.

Če potrebujete več informacij o napravah in storitvah, ki jih kupuje Microsoft, obiščite to spletno mesto.

2. Vprašanje: Katere so razlike med pravilnikom o zasebnosti družbe Microsoft Mobile in prejšnjim pravilnikom o zasebnosti družbe Nokia?

Odgovor:
Kot je pojasnjeno že zgoraj, pravilnik o zasebnosti, ki je veljal za oddelek za naprave in storitve, tudi po nakupu ostaja v bistvu nespremenjen, vendar bo od takrat naprej za vse osebne podatke, zbrane v skladu s tem pravilnikom, odgovoren Microsoft Mobile.

Microsoft in Nokia sta v okviru prodaje izdelala nekaj dodatnih dokumentov o zasebnosti, ki vam bodo pomagali razumeti, kaj se bo zgodilo. Microsoft in Nokia sta izdelala novo dopolnilo k pravilniku o zasebnosti, v katerem je pojasnjeno, kako bo račun Nokia uporabljen za dostop do storitev družb Microsoft Mobile in Nokia. Prav tako smo posodobili dopolnilo k pravilniku o zasebnosti za Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score«, v katerem so navedene podobne dodatne informacije. Ti posodobljeni dokumenti so na voljo tukaj.

Pravilnik o zasebnosti smo posodobili tudi zato, ker mora Microsoft spoštovati določila o varnem pristanu med ZDA in EU ter določila o varnem pristanu med ZDA in Švico, ki jih je opredelilo Ministrstvo za trgovino ZDA glede zbiranja, uporabe in hrambe podatkov iz EGS in Švice.

3. Vprašanje: Ali bo Nokia po prodaji obdržala katere od mojih osebnih podatkov, ki jih je zbral oddelek za naprave in storitve?

Odgovor:
Po prodaji bodo storitve, ki niso v povezavi z oddelkom za naprave in storitve, ostale v okviru Nokie in bo ta še naprej odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na te storitve. Kot je pojasnjeno spodaj, si v povezavi z računom Nokia, Nokiinim programom izboljšav in programom »Net Promoter Score« družba Nokia deli odgovornost za osebne podatke z družbo Microsoft Mobile. V vseh drugih primerih je za osebne podatke v povezavi z oddelkom za naprave in storitve odgovorna družba Microsoft Mobile.

4. Vprašanje: Če prav razumem, velja pravilnik o zasebnosti družbe Microsoft Mobile le za nekatere storitve. Kako vem, kateri pravilnik o zasebnosti bo po prodaji veljal za katere storitve?

Odgovor:
Microsoftov nakup Nokiinega oddelka za naprave in storitve vključuje vse naprave Lumia in Asha, vse naprave s sistemi S40, S30, Symbian in MeeGo ter nekatere Nokiine aplikacije in storitve, povezane s temi napravami. Vse osebne podatke, ki jih zbira kupljeni oddelek, ureja pravilnik o zasebnosti družbe Microsoft Mobile. Ta pravilnik si lahko ogledate tukaj.

Pomembno je upoštevati, da Microsoft ne kupuje vseh Nokiinih aplikacij in storitev. Nokia bo še naprej odgovorna za vse osebne podatke, zbrane in uporabljene v povezavi z Nokiinimi aplikacijami in storitvami, ki bodo ostale v lasti Nokie, na primer kartografskimi aplikacijami Nokia HERE.
Dokument tukaj vsebuje podrobnejše informacije o tem, katero podjetje bo po prodaji ponujalo katere storitve.

5. Vprašanje: Kot razumem, si bosta družbi Nokia Corporation in Microsoft Mobile Oy po prodaji delili odgovornost za osebne podatke za račun Nokia, Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score«. Kaj to pomeni v praksi?

Odgovor:
Družbi Nokia Corporation in Microsoft Mobile Oy si delita odgovornost za podatke za račun Nokia, Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score«. To pomeni, da bosta po prodaji obe družbi odgovorni za te podatke in vam bosta obe nudili podporo pri vseh vaših potrebah v povezavi z zasebnostjo.
V praksi to pomeni:

  • Še naprej lahko do Nokiinih storitev (torej storitev, ki jih Microsoft ni kupil od Nokie in jih Nokia še naprej upravlja) dostopate z računom Nokia.
  • Z računom Nokia lahko dostopate tudi do storitev, ki jih ponuja Microsoft Mobile (torej storitev, ki jih je Microsoft kupil od Nokie).
  • Če želite posodobiti svoj profil – na primer spremeniti e-poštni naslov ali telefonsko številko ali se odjaviti od prejemanja biltenov in promocij – lahko to še vedno storite v orodju za upravljanje profila v računu Nokia (na voljo tukaj).
  • Če želite uveljavljati svoje pravice do zasebnosti v povezavi z računom Nokia, se lahko obrnete na Microsoft Mobile ali Nokio, kakor vam je ljubše. V obeh primerih bosta vašo zahtevo obravnavali obe podjetji – Microsoft Mobile in Nokia – in ustrezno ukrepali v skladu s pravilniki o zasebnosti, ki veljajo za račun Nokia.
  • Zbiranje podatkov v Nokiinem programu izboljšav in programu »Net Promoter Score« bo tudi v prihodnje delovalo v izdelkih in storitvah družb Nokia in Microsoft Mobile. Nokia bo uporabljala podatke, zbrane v Nokiinih storitvah, Microsoft Mobile pa bo uporabljal podatke, zbrane v storitvah te družbe. Če v napravi ali aplikaciji onemogočite Nokiin program izboljšav, bo ta prenehal pošiljati podatke o uporabi obema družbama – Nokii in Microsoft Mobile.

V okviru prodaje sta Microsoft in Nokia izdelala novo dopolnilo k pravilniku o zasebnosti, v katerem je pojasnjeno, kako bo račun Nokia uporabljen za dostop do storitev družb Microsoft Mobile in Nokia, prav tako pa smo posodobili dopolnilo k pravilniku o zasebnosti za Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score«, ki zdaj dodatno vsebuje podobne informacije. Ti dokumenti so na voljo tukaj.

6. Vprašanje: V uporabniškem vmesniku moje naprave in/ali aplikacije ter na prodajnem paketu še vedno piše »Nokia«. Ali po prodaji še vedno komuniciram z Nokio ali zdaj komuniciram z Microsoftom? Kdo je prejemnik mojih podatkov v posameznih storitvah?

Odgovor:
Microsoftov nakup Nokiinega oddelka za naprave in storitve vključuje vse naprave Lumia in Asha, vse naprave s sistemi S40, S30, Symbian in MeeGo ter nekatere Nokiine aplikacije in storitve, povezane s temi napravami. Ko bo nakup končan, bo dlje časa potekalo spreminjanje vseh besedil v nekdanjih Nokiinih napravah, storitvah in aplikacijah ter na ovojnini. Te spremembe dejavno izvajamo. Vendar pa ves čas po dokončanju nakupa – in tudi v tem prehodnem obdobju – za te naprave, storitve in aplikacije velja pravilnik o zasebnosti družbe Microsoft Mobile, ki je na voljo tukaj.

Nokiine aplikacije in storitve (se pravi aplikacije in storitve, ki jih Microsoft ni kupil od Nokie) bo še naprej ponujala Nokia in zanje velja Nokiin pravilnik o zasebnosti: tukaj.

Dokument tukaj vsebuje podrobnejše informacije o tem, katero podjetje bo po prodaji ponujalo katere storitve. Več lahko preberete tudi na www.nokia.com/privacy.

7. Vprašanje: Če prav razumem, za račun Nokia velja novo dopolnilo k pravilniku o zasebnosti. Kaj vsebuje to dopolnilo in zakaj ste ga izdelali?

Odgovor:
Po prodaji se bo račun Nokia uporabljal za dostop do storitev obeh družb, Nokie in Microsoft Mobile. Novo dopolnilo k pravilniku o zasebnosti smo napisali, da bi bolje pojasnili razmerje med družbama.
Novo dopolnilo k pravilniku o zasebnosti v povezavi z računom Nokia je na voljo tukaj

8. Vprašanje: Če prav razumem, ste posodobili dopolnilo k pravilniku o zasebnosti za Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score«. Kaj se je spremenilo?

Odgovor:
Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score« se uporabljata za zbiranje podatkov za izboljšanje izdelkov v mnogih Nokiinih izdelkih in storitvah. Zaradi prodaje bosta Nokiin program izboljšav in program »Net Promoter Score« odslej zbirala tovrstne podatke v izdelkih in storitvah družb Microsoft Mobile in Nokia. Zato smo ustrezno posodobili obstoječe dopolnilo k pravilniku o zasebnosti za Nokiin program izboljšav ter vanj dodali pojasnilo o programu »Net Promoter Score«, ki bolje pojasnjuje odnos med podjetjema.

9. Vprašanje: Ali se bodo zaradi prodaje oddelka za naprave in storitve spremenile države, v katero bodo posredovani moji podatki? Ali bo Microsoft Mobile po prodaji pošiljal moje osebne podatke v Združene države?

Odgovor:
Glede držav, kamor se pošiljajo podatki, ni nobenih sprememb. V Nokiinem pravilniku o zasebnosti je bilo že doslej zapisano, da se lahko v povezavi z Nokiinimi izdelki in storitvami uporabljajo viri in strežniki v različnih državah po svetu, tudi državah zunaj EGS, na primer v ZDA. Določeni podatki bodo shranjeni na lokacijah zunaj Evrope oziroma bo dostop do njih izveden iz držav zunaj Evrope, vendar to ni novost. Enako kot družba Nokia Inc. imajo tudi Microsoft Corporation in njegove lastniško povezane družbe v ZDA potrdilo o varnem pristanu med ZDA in EU glede zbiranja, uporabe in hrambe podatkov iz EGS. Vaše osebne podatke bodo še naprej ščitili strogi ukrepi za zagotavljanje zasebnosti in varnosti ne glede na njihovo lokacijo.

10. Vprašanje: Če bom želel po končani prodaji dostopati do svojih osebnih podatkov ali doseči njihovo spremembo ali izbris, kako lahko to storim?

Odgovor:
Če boste želeli po končani prodaji uveljavljati svoje pravice glede zasebnosti, se lahko obrnete na katerega koli od teh naslovov:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. Vprašanje: Želim izbrisati svoj račun Nokia. Kako lahko to storim?

Odgovor:
Račun Nokia lahko zaprete z možnostjo »Zapiranje računa« tukaj.

12. Vprašanje: Ali moram zaradi teh sprememb posodobiti aplikacije ali programsko opremo naprave?

Odgovor:
Ne. Zaradi prodaje ne bi smeli občutiti prav nobene spremembe v delovanju aplikacij ali naprave.

13. Vprašanje: Imam oba računa, Microsoftov in Nokiin. Ali bo Microsoft kombiniral moje osebne podatke v obeh računih?

Odgovor:
Ne, Microsoftov in Nokiin račun bosta ostala ločena in vsakega od njiju ponuja ločena Microsoftova pravna oseba.

14. Vprašanje: Ali bo Microsoft posredoval moje podatke organom pregona, ki teh podatkov od Nokie ne bi mogli dobiti?

Odgovor:
Microsoft posluje v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in drugimi zakoni, enako kot mora Nokia pri obdelavi podatkov delovati v skladu z zakoni v območju določene sodne pristojnosti. Microsoft bo po prodaji morda moral v skladu z Nokiinim pravilnikom o zasebnosti, ki je veljal za njen oddelek za naprave in storitve, zaradi zakonske obveze razkriti osebne podatke nekaterim državnim ali drugim organom, na primer organom pregona v državah, kjer poslujemo mi ali poslujejo druga podjetja v našem imenu.

15. Vprašanje: Na koga se obrnem, če imam vprašanja?

Odgovor:
Vprašanja o zasebnosti v povezavi z Microsoftovim nakupom Nokie lahko pošljete na naslov:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Pošljite nam povratne informacije

Ko končate, odgovorite na kratko anketo o našem spletnem mestu

Izpolnite kratko anketo in nam zaupajte, kakšna je bila vaša spletna izkušnja. Ko boste končali brskanje po spletnem mestu, se bo odprla anketa.

Ko končate, odgovorite na kratko anketo o našem spletnem mestu

Hvala!

Anketa se bo odprla ob izhodu s spletnega mesta.