Dva krát meraj a raz strihaj

Rozsiahlejšie riešenia, vyššia hodnota a nižšie náklady než VMware.

Neprekonateľné virtualizačné riešenia od spoločnosti Microsoft

Ponuka virtualizačných produktov spoločnosti Microsoft siaha od klientskych počítačov po dátové centrá a cloud. Bez ohľadu na zamýšľané využitie virtualizačných technológií Microsoft vždy ponúkame ucelené a na zákazníka orientované riešenia, ktoré prinášajú viac možností výberu, flexibilitu, integráciu a úsporu nákladov oproti riešeniam VMware.

Virtualizačné riešenia Microsoft pre datacentrá

V oblasti datacentier ponúka Microsoft množstvo funkcií, ktoré VMware nemá a ani nemôže poskytnúť.

Táto tabuľka porovnáva základné funkcie produktov VMware vSphere 4, Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V a System Center Management. Ako je zrejmé, spoločnosť Microsoft má náskok vo viacerých oblastiach nutných pre zaistenie robustných klientskych počítačov pre virtualizáciu datacentier a riešenie pre správu.

Táto tabuľka porovnáva základné funkcie produktov VMware vSphere 4, Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V a System Center Management.

Virtualizačné riešenia Microsoft pre klientske počítače

Spoločnosť Microsoft ponúka v oblasti virtualizácie klientskych počítačov ucelenejšie a flexibilnejšie riešenia než VMware.

Tabuľka nižšie objasňuje niektoré rozdiely vo funkciách riešení pre virtualizáciu klientskych počítačov od spoločností Microsoft a VMware. Všimnite si, že riešenie Microsoft je škálovateľnejšie a flexibilnejšie a zároveň ponúka integrovanú správu virtuálnych aj fyzických počítačov.

Tabuľka nižšie objasňuje niektoré rozdiely vo funkciách riešení pre virtualizáciu klientskych počítačov od spoločností Microsoft a VMware. Všimnite si, že riešenie Microsoft je škálovateľnejšie a flexibilnejšie a zároveň ponúka integrovanú správu virtuálnych aj fyzických počítačov.

Virtualizačné riešenia Microsoft pre cloud

Spoločnosť Microsoft ponúka ucelené riešenia pre cloud computing, ktoré svojím rozsahom pokrývajú všetky potreby zákazníkov – od verejných cez privátne po hosťované cloudové infraštruktúry.

Tabuľka nižšie objasňuje niektoré rozdiely vo funkciách riešení pre cloud od spoločností Microsoft a VMware. Všimnite si, že riešenie Microsoft ponúka lepšiu správu, viac možností nasadenia cloudu a bezplatné balíky akcelerátorov riešenia.

Tabuľka nižšie objasňuje niektoré rozdiely vo funkciách riešení pre cloud od spoločností Microsoft a VMware.

Kontaktný formulár

Mám záujem, aby ma Microsoft kontaktoval
Prípadové štúdie

Prípadové štúdie

“Sme virtualizačnými technológiami spoločnosti Microsoft natoľko ohromení, že plánujeme virtualizovať všetko, čo bude možné, a postupne opustiť VMware.”

Ingersoll Rand

Kalkulačka pre porovnanie nákladov Microsoft vs. VMware

Kalkulačka pre porovnanie nákladov Microsoft vs. VMware

Tento nástroj umožňuje vyčísliť a porovnať náklady na riešenie pre virtualizáciu a správu od spoločností Microsoft a VMware:
Kalkulačka pre porovnanie nákladov Microsoft vs. VMware (US)