Služby Microsoft Advertising už aj na Slovensku

U nás, v spoločnosti Microsoft, dobre rozumieme jednému: vzájomnému vzťahu zákazníkov a technológií. Nakoniec, práve na tomto základe sme našu spoločnosť vybudovali. Keďže stále viac a viac zákazníkov trávi viac a viac času on-line, vždy pripojení z najrôznejších zariadení, pomôžeme vám ich osloviť.

Cieľom divízie Microsoft Advertising, odteraz zastúpeného už aj na Slovensku, je poskytnúť vám účinné nástroje pre spojenie s vašimi cieľovými zákazníkmi prostredníctvom rôznych digitálnych prostriedkov a optimalizovať dopad vašej reklamy pomocou našich špičkových partnerských služieb.

 

Oslovte vašu cieľovú skupinu

Naše riešenia vám pomôžu osloviť vašich cieľových zákazníkov, ktorí v priebehu dňa používajú rôzne digitálne médiá, ako sú počítače, hry či mobilné zariadenia.

  • Spoločnosť Microsoft dosiahla v 2Q/2008 priemernú hodnotu 569 993 MM uniques – comScore Media Metrix, celosvetové štatistiky, priemer pre 2. štvrťrok 2008, 146 miliónov jedinečných zákazníkov.1 A táto čísla rýchle rastú.
  • Live služby na Slovensku využíva mesačne viac ako 500 000 návštevníkov vrámci služieb Windows Live služieb, ktorí na týchto weboch strávia 3% svojho času online. Windows Live Messenger partí medzi lídrov instatnej pošty a Windows Live Hotmail je 3. najpoužívanejšiou online poštovou službou, pričom ich popularita neustále narastá aj kvôli tomu, že spoločnosť Microsoft pravidelne prináša ich nové generácie s novými možnosťami. Viac o Live službách na Slovensku.

 

Prezentujte svoju značku

Dynamicky prezentujte svoje značky ich cieľovým zákazníkom prostredníctvom nášho balíka inovatívnych reklamných produktov a platforiem.

Widows LiveMessengerHotmail

 

Optimalizujte výsledky svojej reklamy

Microsoft Advertising zaisťuje maximalizáciu výsledkov reklamnej kampane prostredníctvom špičkových partnerských služieb, inovatívnych programov, zdieľania znalostí a vylepšovania plánovania a služieb.

Príležitosti digitálnej reklamy
Naše reklamné riešenia vám pomôžu osloviť vašich cieľových zákazníkov, ktorí v priebehu dňa používajú rôzne digitálne médiá, ako sú počítače, hry2 či mobilné zariadenia2.

Kontaktovať predajcu

1 Zdroj: comScore Media Metrix, Audience Duplication of all of Microsoft Advertising Sites and Syndicated Partners (Duplikácia návštevníkov všetkých reklamných webových lokalít spoločnosti Microsoft a syndikovaných partnerov)

2 Toho času dostupné iba v Spojených štátoch amerických.

Súvisiace linky

Windows Live na Slovensku
Prevezmite si ponukovú prezentáciu (PPTX, 2,7MB) a vyberte si z našej ponuky.

Inšpirácia
Pozrite si najinovatívnejšie reklamy objavujúce sa na webstránkach Microsoft.