Nová služba s kódovým názvom Microsoft® Azure MarketPlace DataMarket

Služba s názvom Microsoft® Azure Marketplace DataMarket umožňuje vývojárom a používateľom pracujúcim s informáciami jednoducho vyhľadať, objednať a spravovať odbery prémiových dát na platforme Windows Azure. Služba DataMarket predstavuje informačný trh, ktorý na jednom mieste so zjednotenou architektúrou prevádzkovania a účtovania ponúka dáta, obrázky a webové služby v reálnom čase od popredných poskytovateľov komerčných dát a z prestížnych verejných dátových zdrojov. Rozhranie API služby DataMarket naviac umožňuje vývojárom a informačným špecialistom pracovať s týmto prémiovým obsahom prakticky nezávisle na platforme, aplikácii alebo obchodnom postupe.Služba DataMarket umožňuje:

 • Vyhľadávať prémiový obsah pre populárne aplikácie novej generácie určené pre individuálnych aj firemných používateľov
 • Vyhľadávať a licencovať cenné dáta, ktoré umožnia zlepšiť existujúce aplikácie
 • Inovatívne kombinovať sady rôznorodých dát pre lepší prehľad obchodných procesov a ekonomických výsledkov
 • Poskytnúť vývojárom okamžitý prístup k vizuálne prezentovaným API rozhraniam od všetkých poskytovateľov obsahu pre webové služby typu blob, štruktúrované služby aj služby v reálnom čase
 • Jednoducho spracovávať dáta tretích strán v systémoch Microsoft Office a SQL Server pre lepšie možnosti tvorby zostáv a analýz

Výhody

Vývojári

 • Skúšobné predplatné umožňuje prezerať obsah a vyvíjať aplikace bez licenčných poplatkov za dáta.
 • Jednoduché modely transakcií a predplatného dovoľujú prístup k dátovým sadám v hodnote miliónov dolárov s možnosťou postupného dokupovania podľa potreby.
 • Jednotné rozhrania API založené na štandarde REST v rámci všetkých dátových sád uľahčujú vývoj nezávisle na platforme.
 • K dispozícii sú vizuálne funkcie pre tvorbu a prezeranie API rozhraní a možnosť náhľadu na výsledky.
 • Automatické triedy proxy v jazyku C# ponúkajú objektové modely a pomáhajú vyhnúť sa pracnej tvorbe kódu XML a webových služieb.

Informační špecialisti

 • Integrácia s funkciou PowerPivot umožňuje jednoduchšiu prácu s dátami v aplikácii Microsoft Excel.
 • Jednoduché, predvídateľné licenčné modely zjednodušujú získavanie obsahu.

Partneri špecializovaní na poskytovanie obsahu

 • Postup publikovania je nenáročný, či ide o dáta v objektoch typu blob, štrukturované dáta alebo dynamické webové služby.
 • K dispozícii je vyhľadávanie a integrácia obsahu v systémoch Microsoft Office a SQL Server.
 • Škálovateľná platforma spoločnosti Microsoft pre cloud computing zaisťuje ukladanie, dodávanie služieb, účtovanie a tvorbu zostáv

Funkcie služby DataMarket

 • Webové služby s širokými možnosťami
  • Zabezpečený model založený na štandarde REST sprístupňuje služby v rámci celého katalógu obsahu.
  • Dynamické stránkovanie integrované do rozhranía API uľahčuje prístup.
  • Pre väčšinu služieb sú k dispozícii štandardné informačné kanály v formáte ATOM 1.0.
  • Účtovanie, sprevádzkovanie a zostavy o využití sú jednotné naprieč všetkými službami.
 • Prezeranie služieb
  • Vygenerované triedy proxy v jazyku C# uľahčujú vývoj.
  • Náhľad na dáta je k dispozícii v podobe tabuľky a informačného kanálu ATOM 1.0 (ak daná služba tento formát podporuje).
  • Volanie služby umožňuje otestovať výsledky, ktoré vráti volanie skompilovanej služby.
  • Ku každému z parametrov je možné vyhľadať stručnú dokumentáciu a vzorové hodnoty.
  • Vizuálne zostavenú adresu URL pre volanie služby môžete ihneď skopírovat do schránky a zjednodušiť tak vývoj.


Viac informácií na webe Dallas pre vývojárov (US)