Najčastejšie otázky

Prejdite si následujúce odpovede na najčastejšie otázky k platforme Azure.

Čo je platforma Azure?
Platforma Windows Azure je internetová platforma pre služby typu cloud computing hostované v dátových centrách spoločnosti Microsoft. Platforma Windows Azure poskytuje celú škálu funkcií pre tvorbu aplikácií, ktorých použitie siaha od spotrebiteľských webov až po nasadenie v podnikoch a obsahuje operačný systém pre služby prostredia cloud a sadu služieb pre vývojárov a IT odborníkov. Hlavnými súčasťami platformy Windows Azure sú produkty Windows Azure, Microsoft SQL Azure a AppFabric.

Čo je Windows Azure?
Windows Azure poskytuje vývojárom výpočtové prostriedky a úložisko na vyžiadanie, ktoré môžu využiť pre hostovania, škálovanie a správu webových aplikácií na Internete prostredníctvom dátových centier spoločnosti Microsoft.

Čo je Microsoft SQL Azure?
Microsoft SQL Azure je naplnením vízie platformy SQL Server spoločnosti Microsoft dáta rozširovať pomocou webových služieb do prostredia cloud. SQL Azure poskytuje rozsiahlu sadu služieb pre relačnú databázu, generovanie zostáv, analýzu a synchronizáciu dát medzi mobilnými používateľmi, vzdialenými pobočkami a obchodnými partnermi.

Čo je databáza Microsoft SQL Azure?
Databáza Microsoft SQL Azure je relačná databáza v cloude postavená na technológiach SQL Server. Poskytuje vysoko dostupnú, viacklientskú (multitenancy), škálovateľnú databázovú službu hostovanú spoločnosťou Microsoft v prostredí cloudu. Vývojári nemusia inštalovať, nastavovať a spravovať žiadny softvér ani nasadzovať jeho opravy. Má integrovanú vysokú dostupnosť a odolnosť proti chybám a nevyžaduje žiadnu fyzickú správu. Databáza SQL Azure podporuje jazyk Transact-SQL (T-SQL). Zákazníci môžu použiť existujúce znalosti vývoja v jazyku T-SQL a známy relačný model pre dosiahnutie symetrie s existujúcimi interne prevádzkovanými databázami. Databáza SQL Azure ponúka vysokú hodnotu, pretože pomáha znížiť náklady na vývoj vďaka práci so známou sadou nástrojov a symetrii medzi databázami prevádzkovanými interne a v prostredí cloudu.

Čo je to rozhranie Service Bus a riadenie prístupu služby AppFabric v rámci platformy Windows Azure?
Rozhranie Service Bus a riadenie prístupu sú súčasťou služby AppFabric platformy Windows Azure. Jedná sa o webové služby pre vývojárov, ktoré aplikáciam Windows Azure a databázam SQL Azure uľahčujú pripojenie k existujúcim aplikáciam a ich vzájomnú funkčnú spoluprácu. Tieto služby sú postavené na systéme Windows Azure a zaisťujú pripojenie a riadenie prístupu pre zákazníkov, ktorí potrebujú integrovať služby prostredia cloud s internými systémy alebo realizovať spoluprácu medzi podnikmi.

Rozhranie Service Bus umožňuje voľné prepojenie služieb a aplikácií cez firewally. Služba riadenia prístupu zaisťuje federované riadenie prístupu pre webovú službu REST na základe deklarovanej identity. Vývojári tieto služby môžu použiť pre tvorbu distribuovaných alebo kompozitných aplikácií a služieb.

Čo je DataMarket?
DataMarket je služba umožňujúca vývojárom a informačným pracovníkom nachádzať, prehľadávať a získavať spoplatnené dátové a webové služby, ktoré sú hnacou silou aplikácií novej generácie a činností informačných pracovníkov, ako je generovanie zostáv, analýza, vizualizácia, dolovanie dát a ďaľších. DataMarket je trh informácií, ktorý združuje dátové webové služby a služby v reálnom čase od popredných komerčných poskytovateľov dát a z dôveryhodných verejne dostupných zdrojov na jednom mieste. API rozhranie služby DataMarket naviac vývojárom a informačným pracovníkom umožňuje tento spoplatnený obsah spracovávať s využitím prakticky ľubovoľnej platformy, aplikácie alebo podnikového pracovného postupu.

Čo je sieť na distribúciu obsahu v Windows Azure?
Sieť na distribúciu obsahu (CDN, content delivery network) zvyšuje výkonnosť prenosu blob dát ku koncovým používateľom vďaka umiestneniu kopie dát na rôzne miesta v sieti, ktoré sú tak distribuované k používateľovi z bližšieho miesta. Klient pristupuje ku kopii dát nachádzajúcej sa v jeho blízkosti na rozdiel od situácie, kedy všetci klienti pristupujú k rovnakej skupine centrálnych serverov. K typom obsahu patria webové objekty (napr. obrázky JPG, šablóny CSS alebo JavaScript), objekty na prevzatie (multimediálne súbory, softvér, dokumenty) a ďaľšie prvky určené pre distribúciu prostrednictvom Internetu. Sieť distribúcie obsahu Windows Azure podporuje distribúciu verejne prístupného obsahu uloženého v úložisku Windows Azure pomocou protokolu HTTP.

Čo je Windows Identity Foundation (WIF)?
Windows Identity Foundation (pôvodne rozhranie s kódovým označením Geneva) je nové rozšírenie rozhraní Microsoft .NET Framework, s ktorého pomocou môžu vývojári vytvárať aplikácie pracujúce s deklaráciami, ktoré vykonávajú overovanie používateľov mimo aplikáciu, čo pomáha zlepšiť zabezpečenie aplikácií a umožňuje ich vzájomnú funkčnú spoluprácu. Model deklarovanej identity je možné použiť pre podporu jednotného prihlasovania, federácie, silného overovania, delegácie identity a ďaľších funkcií pre prácu s identitou v aplikáciach ASP.Net alebo WCF prevádzkovaných interne alebo v cloude.

Akú zmluvu o úrovni služieb (SLA) Windows Azure ponúka?
Windows Azure používa samostatné zmluvy o úrovni služieb (SLA) pre výpočtové prostriedky a pre úložisko. Pre výpočtové prostriedky zaručujeme, že v prípade nasadenia dvoch alebo viac inštancií rolí v rôznych chybových a upgradových doménach budú mať vaše role pripojené k Internetu externé pripojenie minimálne 99,95 % z celkového času. Naviac budeme monitorovať všetky vaše jednotlivé inštancie rolí a zaručujeme, že počas dvoch minút detekujeme zastavenie procesu inštancií role a zahájime nápravu. Pre úložisko zaručujeme, že v 99,9 % celkového času úspešne spracujeme správne formátované prijaté požiadavky na pridanie, aktualizáciu, čítanie alebo odstránenie dát. Zaručujeme tiež, že vaše účty úložiska budú mať pripojenie k našej internetovej bráne.

Aké sú hlavné výhody platformy Windows Azure?
Zákazníci a partneri prijatím platformy Windows Azure získavajú následujúce výhody:

  • Dynamika: Pomocou vývojových nástrojov, automatizovanej správy služieb a globálnej dostupnosti dátových centier môžu partneri a zákazníci rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov, odlíšiť sa v konkurenčnom prostredí a preniknúť na nové trhy.
  • Efektivita: Platforma Windows Azure zvyšuje produktivitu a prevádzkovú efektivitu pomocou nižších počiatočných investičných nákladov. Zákazníci a partneri môžu dosiahnuť zníženie celkových nákladov na prevádzku určitých úloh až o 30 – 40 % počas troch rokov. Ceny vychádzajúce z rozsahu používania, sady a zľavy pre partnerov odstraňujú prekážky brániace prijatiu cloud služieb a zaručujú predvídateľné náklady na IT.
  • Dôraz na hodnotu: Partneri a zákazníci sa môžu zamerať na poskytovanie služieb a hodnoty svojim klientom – namiesto správy technologickej infraštruktúry. Platforma Windows Azure umožňuje partnerom a zákazníkom vynakladať menej času na prekonávanie prevádzkových prekážok a venovať viac času na odlíšenie sa v konkurenčnom prostredí.
  • Jednoduchosť: Partneri a zákazníci môžu využiť svoje existujúce znalosti známych programovacích jazykov, napríklad .NET alebo PHP, pre vytváranie a správu webových aplikácií a služieb bez ohľadu na to, či sú prevádzkované v cloude alebo interne.
  • Dôveryhodnosť: Partneri a zákazníci získajú služby na podnikovej úrovni zaistené spoľahlivými zmluvami o úrovni služieb.

Je Windows Azure iba hostovaná služba?
Nie, Windows Azure nie je grid computing, balík softvérových riešení ani štandardná hostovaná služba. Windows Azure je integrované prostredie pre vývoj, hostovanie služieb a správu prevádzkované v dátových centrách spoločnosti Microsoft. Toto prostredie zahrňuje robustné a výkonné jadro výpočtových a jednoduchých úložných prostriedkov a podporu bohatej škály vývojových nástrojov a protokolov.

Aké sú možnosti podpory pre platformu Windows Azure?
Zákazníci majú prístup k telefónnemu číslu podpory, ktoré môžu kedykoľvek využiť k ohláseniu prípadných problémov so službou platformy Windows Azure. Problémy s platformou budú eskalované prevádzkovému tímu platformy Windows Azure, ktorý ich prešetrí a odstráni. Môžete sa na nás tiež kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o podporu pri vývoji svojej aplikácie. Pri podpore vývoja je účtovaný poplatok za jednotlivé žiadosti. Zákazníci so zmluvou Premier, predplatitelia programu MSDN a členovia programu MPN môžu využiť incidenty alebo hodiny podpory poskytované ako výhody týchto programov. Naďalej budeme tiež poskytovať bezplatnú podporu formou moderovaného fóra. Ďaľšie informácie týkajúce sa možností podpory získate na webe na následujúcej adrese: http://www.microsoft.com/windowsazure/support/ (US).

V akých balíkoch je Windows Azure ponúkaný?
Možnosti objednania: V SR zatiaľ nie je Windows Azure komerčne dostupný. Po jeho uvedení na náš trh si pri objednaní predplatného platformy Windows Azure budete môcť vybrať z dvoch základných ponúk. Prvou je ponuka založená na rozsahu používania. Táto ponuka nevyžaduje žiadne záväzky, pričom zákazník platí mesačne iba za použité služby. Druhou ponukou je predplatné, ktoré poskytuje zvýhodnenú cenovú úroveň pre službu (služby) so záväzkom platiť šesť mesiacov základný mesačný poplatok. (Prípadné použitie nad rámec objemu zahrnutého v predplatnom je spoplatnené na základe bežných sadzieb založených na rozsahu používania.) Nižšie je uvedený prehľad rôznych ponúk predplatného:

Podľa využitia

  • Introductory Special (Špeciálna uvádzacia ponuka) – ponuka, v rámci ktorej je zdarma poskytovaný určitý mesačný objem služieb platformy Windows Azure. Nevyžaduje žiadny mesačný záväzok a ide o balík, ktorý by mal byť vašou prvou voľbou, ak si nie ste istý, aký objem služieb budete mesačne využívať.
  • Consumption (Podľa využitia) – Flexibilný plán s priebežnou platbou za všetky služby platformy Windows Azure. Ak potrebujete jedno alebo viac ďaľších predplatných bez mesačných záväzkov, je toto plán pre vás.
  • MSDN Premium/Ultimate/BizSpark – ponuka, v rámci ktorej je mesačný objem služieb platformy Windows Azure poskytovaný ako pridaná výhoda pre predplatiteľov programu MSDN Premium/Ultimate a účastníkov programu BizSpark.

Predplatné

  • Development Accelerator Core – Balík ponúkajúci výpočtové hodiny, úložný priestor, dátové prenosy a operácie so správami služby AppFabric za zvýhodnenú mesačnú cenu po dobu šesť mesiacov. Táto ponuka poskytuje vývojárom všetky prostriedky platformy Windows Azure a technológií AppFabric Service Bus a Access Control, ktoré potrebujú k vývoju konkrétneho vlastného riešenia. Ak životný cyklus projektu vyjadríme ako sekvenciu návrh – vývoj – nasadenie – správa, potom táto ponuka v zásade podporuje vývojovú fázu projektu.
  • Development Accelerator Extended – Tento balík zahrňuje ponuku Development Accelerator Core a naviac službu SQL Azure za zvýhodnenú mesačnú cenu po dobu šesť mesiacov. Ponuka je určená pre vývojárov, ktorí v svojich riešeniach potrebujú službu SQL Azure.

Ako sa stratégia spoločnosti Microsoft pre cloud computing odlišuje od prístupu spoločností IBM, Google alebo Amazon? Aké výhody ponúkate v porovnaní s konkurenciou?
Spoločnosť Microsoft má najlepšie predpoklady k tomu, aby podnikom, vývojárom a IT odoborníkom pri osvojení technológie cloud computing poskytla ten najširší výber možností. Spoločnosť Microsoft sa od spoločností Amazon, Google a ďaľších svojich konkurentov zásadným spôsobom odlišuje tým, že zákazníkom poskytuje flexibilitu umožňujúcu používať interné technológie, technológie cloud alebo obidve ako súčasť modelu Software plus služby (S+S). Spoločnosť Microsoft je pripravená poskytovať najobsiahlejšiu sadu služieb pre spotrebiteľov aj podniky a ponúkať vývojárom a IT odborníkom najucelenejšie možnosti prechodu do prostredia cloud.

Ako nám spoločnosť Microsoft môže pomôcť vytvoriť privátne prostredie cloud?
Spoločnosť Microsoft v súčasnej dobe ponúka sadu Dynamic Infrastructure Toolkit for Hosters, ktorá hostingovým partnerom umožňuje vytvárať privátne prostredia cloud (vrátane lepšieho využitia serverov pomocou virtualizačného systému, automatizácie správy) pri použití technológie Hyper-V, funkcie migrácie počas prevádzky, systému Windows Server 2008 R2 a nástroja System Center Virtual Machine Manager. V príprave je verzia sady Dynamic Infrastructure Toolkit for Enterprises, ktorá zákazníkom umožní nasadzovať privátne prostredie cloud v rámci ich dátových centier.