Produkty
Platforma Windows Azure je internetová platforma pre služby cloud computing hostované v dátových centrách spoločnosti Microsoft. Platforma Windows Azure poskytuje celú škálu funkcií pre vytváranie aplikácií, ktorých použitie pokrýva spektrum od spotrebiteľských webov až po nasadenie v podnikoch a zahŕňa operačný systém pre služby prostredia cloud a sadu služieb pre vývojárov a IT profesionálov.

Windows Azure

Windows Azure je operačný systém pre služby typu „cloud computing“, ktorý slúži ako prostredie pre vývoj, hostovanie a správu služieb na platforme Windows Azure.

Viac informácií »

Microsoft® SQL Azure™ Database

Microsoft SQL Azure Database je relačná databázová služba v cloude, ktorá vychádza z technológií SQL Server.

Viac informácií »

Technologie AppFabric

Technológia AppFabric na platforme Windows Azure pomáha vývojárom prepojiť aplikácie v prostredí cloud navzájom alebo so službami interne nasadenými v firme.

Viac informácií »

DataMarket

Služba DataMarket umožňuje vývojárom a používateľom pracujúcim s informáciami jednoducho vyhľadať, objednať a spravovať odbery prémiových dát na platforme Windows Azure.

Viac informácií »