Microsoft Startup Zone

Navštívte Microsoft Startup Zone (US), kde získate ešte viac informácií o programe Microsoft BizSpark.

Aké sú požiadavky na zapojenie sa do programu?

Absolútne minimálne - pokiaľ ste súkromná spoločnosť vyvíjajúca softvérový produkt alebo službu (aj také, ktoré používajú open source kód), ktorá podniká menej ako 3 roky a máte obrat menej ako 500 tisíc USD, môžete vstúpiť.1 Pre úplné podmienky vstupu navštívte http://www.microsoft.com/bizspark.

Spoločnosti Microsoft záleží na úspechu vašej firmy — a pretože míňanie peňazí je to posledné, čo potrebujete, keď začínate, nie sú žiadne poplatky pre začlenenie do programu.1 Účasť v programe Microsoft BizSpark je maximálne tri roky od dátumu začlenenia sa (pokiaľ nevstúpite na burzu alebo iným spôsobom kúpený inou firmou). Obnovenie členstva je na ročnej báze. Microsoft bude účtovať USD$100 účastníckeho poplatku až vtedy, keď začínajúca firma ukončí svoju účasť v programe.

Program Microsoft BizSpark je založený na viere, že pokiaľ Microsoft pomôže začínajúcim firmám uspieť, pomôžeme vybudovať obojstranne výhodné a dlhodobé partnerstvo, a spoločne vybudujeme dynamickejšiu globálnu softvérovú ekonomiku. BizSpark pomáha, prostredníctvom poskytovania softvéru firmy Microsoft bezplatne, vtedy keď ho mladé firmy najviac potrebujú a mnohokrát si ho nemôžu dovoliť. Ďalej podporuje globálnu sieť podporných organizácií – inkubátorov, investorov, vládnych agentúr a poradcov, ktorí sú rovnako zapojení a investovali do inovácie a podnikania poháňaného softvérom. Microsoft sa zaviazal pracovať s týmito spoločnosťami ako súčasť podporných organizácii v rámci Microsoft BizSpark Network, a tak potvrdil, že podporuje najširšie možné spektrum začínajúcich firiem, spôsobom, ktorý dopĺňa hodnoty, ktoré podporné organizácie už teraz poskytujú.

Produkt alebo služba založená na softvéri musí predstavovať základ vašej podnikateľskej aktivity.

1 Pokiaľ ste aktívne zapojený do softvérového vývoja ale nemáte založenú firmu alebo živnosť, mate rovnako nárok na vstup do programu Microsoft BizSpark.

V jednotlivých krajinách sa môžu vyskytnúť odlišnosti maximálneho obratu, dovoľujúceho vstup do program. Tieto odlišnosti sú dané a vypočítané s ohľadom na ekonomické podmienky vo Vašom mieste podnikania. Pre začínajúce firmy, ktorých miesto podnikanie nie je uvedené, je limit pre dosiahnutý obrat USD$1 milión:

  • USD$750,000 Čína

  • USD$500,000 Grécko, Kórea, Malajzia, Poľsko, Rusko, Španielsko, Ukrajina, Slovensko

  • USD$250,000 Egypt, Pakistan, Thajsko, Turecko, Vietnam

2 Vstup do programu je bez poplatku, avšak, Microsoft bude účtovať užívanie programu na konci účasti, alebo najneskôr do troch rokov, vo výške USD$100.