Microsoft Startup Zone

Navštívte Microsoft Startup Zone (US), kde získate ešte viac informácií o programe Microsoft BizSpark.

Ako člen programu dostanete
Softvér
Vývojárske nástroje, technologická platforma a produkčné licencie
 • Plné verzie programov obsiahnutých v Microsoft® Visual Studio® Ultimate 2010 vrátane MSDN® subscription a Team Foundation Server pre max. 8 vývojárov/dizajnérov
 • Expression® Studio 4 Ultimate
 • Práva pre vývoj, testovanie a prezentovanie riešení vyvinutých použitím nástrojov a produktov získaných v programe BizSpark, ktorými sú napríklad:
  • Microsoft Windows Server® (všetky verzie, vrátane verzie Enterprise)
  • Microsoft SQL Server® (všetky verzie)
  • Microsoft Office SharePoint® Server
  • Microsoft System Center Virtual Machine Manager
  • Microsoft BizTalk® Server (všetky dostupné verzie)
Táto informácia je orientačná a nie je úplná. Produkty, verzie, dostupnosť ako aj dodatočné výhody môžu byť pozmenené..

Podpora
Microsoft Developer Network (MSDN)
Microsoft Developer Network (MSDN) predstavuje množstvo online služieb, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhali vývojárom pri programovaní aplikácií, ktoré sú vyvíjané pomocou produktov a technológií spoločnosti Microsoft. Podpora zahŕňa aj internetových vývojárov, hardvérových vývojárov so záujmom o operačné systémy, vývojárov produkujúcich riešenia pre viaceré platformy a operačné systémy, ako aj pre vývojárov pracujúcich s API aplikácií spoločnosti Microsoft. Informácie sú poskytované prostredníctvom: webových stránok, informačných bulletinov, konferencií, blogov, médií.

MSDN Library
Knižnica, obsahujúca oficiálnu technickú dokumentáciu, určená vývojárom pre Microsoft Windows®.

MSDN
Každý zaregistrovaný vývojár dostane prístup do MSDN subscription.

Technická podpora
Technická podpora je ohraničená priamou podporou dvoch technických incidentov pre každú zúčastnenú firmu. To neznamená dva telefonické hovory. Dva incidenty sú napojené na pracovníkov spoločnosti Microsoft, pokiaľ problém nie je vyriešený, bez ohľadu na skutočnosť, koľko hovorov je na to potrebných.

Zákaznícka podpora
Neobmedzený program podpory pre problémy, ktoré nie sú technického charakteru. Neohraničená z dôvodu zabezpečenia bezproblémového riešenia takýchto úloh a hladkého behu vo firme.

Globálna komunita
Zapojenie sa do programu Microsoft BizSpark pripája vašu firmu do globálnej komunity spoločnosti a sieťových partnerov programu Microsoft BizSpark. Poskytujú množstvo prvotriednych právnych a finančných služieb, špeciálne určených začínajúcim firmám. Účelom je poskytnutie rád, ktoré vás povedú dilemami a problémami spojenými s podnikaním. Očakávajte komunikáciu a možnosť práce s niektorými z najhorúcejších kontaktov v odbore.

Viditeľnosť
Zlepšenie profilu
Máte jedinečnú možnosť profilovať firmu v rámci online Startup directory, BizSparkDB.com, na Microsoft Startup Zone. Máte tak možnosť byť viditeľný pre investorov, partnerov a zákazníkov. Každý deň Microsoft prezentuje firmy programu BizSpark na stránke Microsoft Startup Zone. Postačí poskytnúť informáciu o vašej inovácii a produkte.