Nezáväzná konzultácia

Vyplňte prosím nasledujúce informácie.

Meno:*
Priezvisko*
Názov inštitúcie / firmy:*
E-mail:*
Telefonický kontakt:*
Dôvod a okruh záujmu:*

Týmto v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov udeľujem svoj SÚHLAS so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som dobrovoľne poskytol/poskytla alebo poskytnem spoločnosti MICROSOFT Slovakia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 398 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9269/B (ďalej len "prevádzkovateľ“) za účelom výkonu činností, ktoré sú predmetom podnikania prevádzkovateľa alebo iných spoločností patriacich do skupiny MICROSOFT, najmä na kontaktné účely pri marketingu značiek, produktov a služieb spoločnosti MICROSOFT. Súhlas poskytujem v rozsahu kontaktných údajov uvedených na tomto prihlasovacom formulári.

Ďalej výslovne súhlasím, aby moje osobné údaje boli poskytnuté v rozsahu a za účelom vyššie uvedeným subjektom patriacim do celosvetovej skupiny MICROSOFT i mimo územia Slovenskej republiky, a to i v prípade, že právna ochrana osobných údajov je v týchto krajinách nižšia ako v Slovenskej republike. Aktuálny zoznam subjektov patriacich do skupiny MICROSOFT, vrátane ich sídiel, je kedykoľvek prístupný na webovej stránke: http://www.microsoft.com/worldwide. Súhlas udeľujem vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu neurčitú.


 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Poznámka: Polia označené * sú povinné.