Customer & Partner Experience

Vaša spokojnosť – naša priorita

Jedným z kľúčových faktorov úspechu spoločnosti Microsoft je zaistiť a udržať vysokú úroveň spokojnosti našich zákazníkov a partnerov. Plne si uvedomujeme, že Vaša spokojnosť a náš úspech idú spolu ruka v ruke. Držíme sa preto zásady načúvať Vašej spätnej väzbe, a potom aktívne reagovať na tieto podnety, aby sme kontinuálne zaisťovali Vašu spokojnosť.

Zodpovednosť voči zákazníkom a partnerom

Pre spoločnosť Microsoft je spokojnosť zákazníkov a partnerov kľúčovým strategickým cieľom. Úsilie, ktoré venujeme dosiahnutiu Vašej spokojnosti je samozrejmé pre všetkých našich zamestnancov a je precizne kooridované aktivitami oddelenia CPE (Customer & Partner Experience).

V našej spoločnosti máme zavedený dôsledný systém monitorovania spätnej väzby a sledovania kvality. Zberu, vyhodnocovaniu a reagovaniu na spätnú väzbu venujeme veľkú pozornosť. Študujeme vaše preferencie, očakávania a nároky a neustále hľadáme spôsoby, ako vylepšiť naše riešenia a služby. Spätná väzba od vás, našich zákazníkov a partnerov, nám pomáha ovplyvniť ďalšie zlepšenia našich produktov a obchodných procesov.

Viac informácií o vývoji CPE (Customer & Partner Experience) v spoločnosti Microsoft a o súčasnom úsilí CPE nájdete v dokumentoch nižšie.

Získavanie spätnej väzby

Najvýznamnejším nástrojom získavania spätnej väzby sú pravidelné prieskumy spokonosti, ktoré pre nás celosvetovo zabezpečuje špecializovaný dodávateľ. Z týchto prieskumov spokojnosti získavame hodnotné informácie o tom, ako vnímate naše produkty a služby. Snažíme sa porozumieť, čo potrebujete k práci, aby vám naše riešenia a služby umožnili realizovať váš plný potenciál. Váš poskytnutý názor tak v konečnom dôsledku pomáha ovplyvňovať naše strategické priority.

Pozrite sa s nami na výsledky posledného prieskumu spokojnosti Global Relationship Study (GRS). Jarná vlna tohoto prieskumu spokonosti prebieha od polovice marca do polovice apríla a jesenná vlna prebieha od polovice septembra do polovice októbra. Pravidelne sa jej zúčastňuje viac ako 500 respondentov z radov našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Dobré hodnotenie sme zaznamenali v nasledujúcich oblastiach:

 • Spoločnosť Microsoft je technologicky inovatívna
 • Kvalita a bezpečnosť produktov Microsoft
 • Kvalita informačných zdrojov a rýchlosť nájdenia riešenia problému

Témy, kde niektorí z vás vidia príležitosť pre zlepšenie:

 • Uľahčenie obchodnej spolupráce so spoločnosťou Microsoft
 • Uľahčenie porozumenia systému licencovania
 • Zlepšenie technickej podpory
Pošlite nám spätnu väzbu

Portál pre malé a stredne veľké podniky
Máte možnosť nájsť užitočné rady a scenáre pre konkrétne vybrané obchodné prípady, aktuálne špeciálne ponuky na výhodný nákup alebo informácie o finančne najvýhodnejšom spôsobe nákupu.
Viac informácií

Portál pre partnerov spoločnosti Microsoft
Informačný portál pre partnerov spoločnosti Microsoft – členstvo v programe, marketingové materiály, newslettre, najnovšie informácie aj školenia.
Viac informácií

TechNet
Všetko pre IT odborníkov.
Viac informácií

MSDN
Všetko pre vývojárov.
Viac informácií

Akcie a semináre
Prehľad všetkých konferencií, akcií a seminárov organizovaných spoločnosťou Microsoft.
Viac informácií

Pomoc a podpora
Ako vám môžeme pomôcť? Stránky technickej podpory sú najlepším zdrojom odpovedí pre riešenie technických problémov.
Viac informácií

Otázka v rámci komunity
Potrebujete pomôcť? Popíšte problém a členovia našej komunity vám môžu pomôcť ho vyriešiť.
Viac informácií

Windows XP SP3 a Office 2003 – koniec podpory
Viac informácií pre Windows XP a Office 2003

Všeobecné kontakty:

Zákaznícke centrum

Ak vás zaujímajú nasledujúce oblasti, kontaktujte prosím zákaznícke centrum spoločnosti Microsoft:

 • Obchodné informácie o produktoch
 • Licenčné poradenstvo
 • Kontakty na predajcov a partnerov
 • Informácie o akciách a kampaniach

Telefón: 0850 111 300 (zo Slovenska)
              +421 2 50 102 614 (zo zahraničia)
E-mail: skinfo@microsoft.com

Podrobnosti o zákazníckom centre a o podpore cez online konverzáciu (chat) nájdete tu - tretia záložka "Služby zákazníkom Microsoft - pomoc pri všeobecných otázkach".

Regionálne centrum partnerskej podpory

Regionálne centrum partnerskej podpory sme vytvorili pre lepšiu spoluprácu s našimi partnermi. Tím špičkových pracovníkov je pripravený riešiť otázky týkajúce sa:

 • Podpory členstva v programoch
 • Obnovenia členstva / predplatného
 • Podpory predaja a predajných kampaní
 • Licenčnej podpory

Telefón: 0850 111 300, podvoľba 3
E-mail: mpn@msdirectservices.com