Podpora začínajúcich podnikateľov (Websitespark, Bizspark)

Kto môže záskať vývojárske nástroje a prevádzkové licencie spoločnosti Microsoft zadarmo

Ste vývojar web stránok a web aplikácií? Začínajúci podnikateľ s vyníkajúcim nápadom? Malá firma bojujúca s každodennými problémami? Pri týchto otázkach ma zároveň napadla myšlienka, ktorú som počul dávnejšie a to, že „najľahšie zarobené peniaze sú tie ušetrené“. Unikátnou možnosťou ako to dosiahnúť sú nové programy spoločnosti Microsoft - WebSiteSpark a BizSpark.

Čo je základom týchto programov?

Sú určené pre malých, prípadne začínajúcich podnikateľov a snažia sa poskytnúť riešenie na ich spoločný dlhodobý problém - kúpa vývojarských nástrojov, testovacích prostredí ako aj prevádzkových systémov. Samozrejme, pre vytvorenie produktu nie sú všetky tieto systémy nevyhnutné, ale profesionálne nástroje a prostredie pre beh môžu výrazne ovplyvniť rýchlosť a kvalitu vývoja, spoľahlivosť aplikácie ako aj jej úspešnú a úspornejšiu prevádzku. Čo je podstatné a limitujúce pre všetkých takýchto podnikateľov je chýbajúci kapitál. WebsiteSpark a BizSpark riešia tieto problémy naraz. Zadarmo poskytujú aplikácie ako Visual Studio, Expression Studio, Testovacie a vývojárske operačné systémy vo všetkých verziách, SQL Server, komerčné licencie pre prevádzku takto vytvorených aplikácii. K softvéru pridávajú aj bezplatný prístup do najväčšej databázy znalosti pre vývojárov - MSDN (Microsoft Developers Network). Všetko zdarma, po dobu účasti v programe.

Aké sú detaily, rozdiely a podmienky vstupu? Kde nájsť viac informácii?

WebSiteSpark

Program Microsoft WebsiteSpark poskytuje začínajúcim podnikateľom a vývojárom na webe licencie, podporu ale aj nové obchodné príležitosti a možnosti pre rozšírenie portfólia zákazníkov. Robí tak pomocou WebsiteSpark Marketplace, Partner Recruiting Portal a Web App Gallery. WebsiteSpark Marketplace (powered by Pinpoint) je portál, kde zákazníci môžu nájsť účastníkov programu. Učastníci si na tomto mieste môžu vybudovať vlastnú web prezentáciu ako aj demonštrovať svoje schopnosti. Partner Recruiting Portal je portál pre vyhľadanie a kontakt partnera so zodpovedajúcimi znalosťami. Web App Gallery je populárna komunita pre zdieľanie web aplikácii. Účastníci programu môžu prehľadávať tento zdroj a nájsť riešenia a prvky, ktoré urobia ich podnikanie ešte úspešnejším. Komunitné aplikácie obsiahnuté na tomto portali sú testované pre web platformu Microsoft a môžu byť jednoducho doplnené do cieľových web stránok a portálov. Účastníci múžu na tento portal publikovať aj svoju prácu a zvýšiť tak svoj dosah a počet zákazníkov.

WebsiteSpark poskytuje web vývojárom podporu a školenia v rámci vývojového procesu. Sú to dva incidenty technickej podpory, zahŕňajúce aj technické asistenčné služby pri tzv. break-fix problémoch, prístup k rozsiahlej komunitnej podpore, neobmedzený prístup do technologických skupín na MSDN, neobmedzená podpora v rámci programu pre netechnické problemy.

WebsiteSpark poskytuje webovým spoločnostiam a vývojárom rýchly, jednoduchý a okamžitý prístup k nástrojom pre vývoj web aplikácií ako aj nasledujúcim riešeniam spoločnosti Microsoft:

Nástroje pre dizajn/vývoj/testovanie:

 • Visual Studio® Professional Edition - 3 licencie
 • Expression® Studio - 1 licencia
 • Expression® Web - 2 licencie
 • Windows Web Server® 2008 R2 - 3 licencie
 • SQL Server® Web - 3 licencie

Prevádzka a nasadenie. Pokiaľ účastník program sám prevádzkuje web riešenia (nevyužíva možnosť hostovania aplikácií s použitím websitespark licencii) má nárok na 4 (štyri) produkčné licencie (pre každú položku). Vyžaduje sa podpísanie v programe SPLA Essentials:

 • Windows Web Server 2008 R2
 • SQL Server Web

Požiadavky na zapojenie sa do programu:

Požiadavky? Absolútne minimálne: súkromná spoločnosť alebo živnostník, ktorý vytvára web stránky alebo web aplikácie a má menej ako 10 zamestnancov, ročný obrat menej ako 500 tisíc USD. Úplné podmienky vstupu sú na http://www.microsoft.com/websitespark. Účasť na programe WebsiteSpark je maximálne tri roky od dátumu začlenenia sa. Microsoft bude účtovať USD$100 účastníckeho poplatku až keď začínajúca firma ukončí svoju účasť v programe.

Viac informácii: www.microsoft.com/websitespark, www.microsoft.com/slovakia/websitespark

BizSpark

Microsoft BizSpark™ je globálny program, vytvorený s cieľom pomôcť úspechu začínajúcim firmám. Pre naplnenie tohto cieľa sú v rámci program poskytované nasledujúce zdroje:

 • Software. Začínajúce firmy, zaradené do programu získajú rýchly a jednoduchý prístup k najnovším plnohodnotným verziám najnovších vývojových nástrojov, technológií pre jednotlivé platformy a serverové licencie od spoločnosti Microsoft. Tieto môžu firmy okamžite použiť pre vývoj a poskytovanie svojich inovatívnych a interoperabílnych riešení. Bez platieb alebo akýchkoľvek počiatočných nákladov (jedina platba 100USD sa platí pri vystúpení z programu - bez ohľadu na počet licencii).
 • Podpora, spočívajúca v prepojení s celosvetovou skupinou Sieťových Partnerov - inkubátory, investory, poradcovia, štátne agentúry a hosteri, ktorí sú zapojení do inovácie poháňanej softvérom a podnikaním a poskytujú pre začínajúce firmy v programe široké spektrum podporných zdrojov.
 • Zapojenie sa do globálnej komunity.

Každý člen získava:

 • Plné verzie programov obsiahnutých v Microsoft® Visual Studio® Team System Team Suite (VSTS) vrátane MSDN® Premium subscription
 • Expression® Studio
 • VSTS Team Foundation Server (standard edition)
 • Práva pre produkčné používanie, pre hostovanie riešenia typu “software as a service” (riešenie musí byť vyvinuté počas participácie na programe BizSpark, bez ohľadu na platformu) pracujúceho v prostredí internetu, s použitím niektorého alebo všetkých produktov:
  • Microsoft Windows Server® (všetky verzie, vrátane verzie Enterprise)
  • Microsoft SQL Server® (všetky verzie)
  • Microsoft Office SharePoint® Portal Server
  • Microsoft System Center
  • Microsoft BizTalk® Server
  • Prístup do Microsoft Developer Network (MSDN)
  • MSDN Premium Subscription - Knižnica, obsahujúca oficiálnu technickú dokumentáciu, určená vývojárom pre Microsoft Windows®

Viac informácií: www.microsoft.com/bizspark, www.microsoft.com/slovakia/websitespark

Požiadavky na zapojenie sa do programu:

Súkromná spoločnosť vyvíjajúca softvérový produkt alebo službu (aj také, ktoré používajú open source kód), ktorá podniká menej ako 3 roky a mate obrat menej ako 500 tisíc USD. Úplné podmienky vstupu sú na www.microsoft.com/bizspark. Účasť na programe Microsoft BizSpark je maximálne tri roky od dátumu začlenenia sa. Microsoft bude účtovať USD$100 účastníckeho poplatku až keď začínajúca firma ukončí svoju účasť v programe.

Programy BizSpark a WebSiteSpark sú založený na viere, že pokiaľ Microsoft pomôže začínajúcim firmám uspieť, pomôžeme vybudovať obojstranne výhodné a dlhodobé partnerstvo. BizSpark a WebSiteSpark pomáhajú, prostredníctvom poskytovania softvéru firmy Microsoft bezplatne, vtedy keď ho mladé a malé firmy najviac potrebujú a veľa krát si ho nemôžu dovoliť. Zároveň podporujú globálnu sieť podporných organizácií - inkubátorov, investorov, vládnych agentúr a poradcov, ktorí sú rovnako zapojení a investovali do inovácie a podnikania poháňaného softvérom.