Zoznam Školských výpočtových centier

UIPŠ Školské výpočtové stredisko Bratislava
RNDr. Boris Ďuriš

Štetinova 2
811 06 Bratislava 1
Tel.: 02 - 5443 3446, 5443 2475
Fax: 02 - 5443 2475
e-mail: info@svsba.sk

UIPŠ Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš
Ing. Ladislav Staroň

Hurbanová 6
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 - 552 62 20
Fax: 044 - 552 88 50
e-mail: svs@svslm.sk

UIPŠ Školské výpočtové stredisko Piešťany
Ing. Miriam Rajčanová

Bernolákova 14
921 69 Piešťany
Tel.: 033 – 735 28 25
Fax: 033 - 762 42 11
e-mail: miriam.rajcanova@svspn.sk

UIPŠ Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Mgr. Stanislav Slačka

Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
Tel.: 048 - 413 98 03
Fax: 048 - 423 17 57
e-mail: slacka@svsbb.sk

UIPŠ Školské výpočtové stredisko Michalovce
Ing. Marek Mazúr

Okružná 3657, P.O. Box 54
071 92 Michalovce
Tel.: 056 - 687 28 36
Fax: 056 - 644 21 87
e-mail: info@svsmi.sk