Autorizovaní predajci LAR

Large Account Resellers

Predajci, ktorí už predávajú licencie vzdelávacím inštitúciam.

BSP Softwaredistribution a.s.
Prepoštská 8, 811 01 Bratislava
tel.: 421 2 5443 0017
e-mail: sales@bsp.sk

Servodata Bratislava, s.r.o.
Kláštorská 25, 821 05 Bratislava
tel.: +421 2 43414781
e-mail: bratislava@servodata.net

exe, spol. s r.o.
Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava
tel.: +421 2 67296111
e-mail: info@exe.sk