Microsoft IT Academy

Program Microsoft IT Academy poskytuje školám komplexnú podporu pri výučbe informačných a komunikačných technológií.

Čo táto komplexná podpora zahrnuje? Najnovšie softvérové vybavenie, vzdelávanie pedagógov, technickú podporu, marketingovú a mediálnu podporu. Cieľom programu je naučiť študentov svojej školy kvalifikovane využívať informačné a komunikačné technológie v ďalšom štúdiu, v praxi, v praktickom živote. Z tohto cieľa vychádza obsah programu. Kvalifikovane učiť neznamená mať len zodpovedajúce technické vybavenie a softvér. Znamená taktiež certifikáciu učiteľov, ich celoživotné vzdelávanie, podporu. Miera podpory sa líši úrovňou zapojenia do programu. Program pripravuje študentov nielen na ďalšie štúdium ICT, ale taktiež umožňuje získať konkrétne MS certifikáty a pripraviť sa na zamestnanie napr. ako sieťový administrátor, špecialista technickej podpory, vývojový pracovník pre HW/SW, programátor, vývojár a/alebo špecialista na OFFICE produkty.

Viac informácií v prezentácii: Microsoft IT Academy Program