Program Partneri vo vzdelávaní (Partners in Learning)

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní je realizovaná v 114 krajinách sveta a prostredníctvom nej sa Microsoft snaží aktívne zlepšovať prístup žiakov a učiteľov k moderným technológiám, pomáha rozvíjať nové prístupy k vyučovaniu a k profesionálnemu rozvoju učiteľov. Poskytuje im nástroje pre spoluprácu, zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci regiónu či celého sveta. Osobitnú pozornosť v rámci programu venuje lídrom v oblasti vzdelávania, ktorí majú potenciál povzbudiť svojich kolegov k využívaniu inovatívnych metód.

Naším cieľom je vytvoriť prostredie pre vzdelávanie bez obmedzení a zblížiť tak študentov a učiteľov z celého sveta. V súlade s touto snahou sa spoločnosť Microsoft zaviazala k tomuto programu a od roku 2003 sľúbila vynaložiť takmer 500 miliónov dolárov v najbližších 10 rokoch.

Základom iniciatívy Partneri vo vzdelávaní na Slovensku bolo podpísanie Memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva SR v januári 2004 pri príležitosti návštevy slovenskej pobočky jej zakladateľom Billom Gatesom. Toto memorandum bolo obnovené v máji 2008 s platnosťou do 28.júna 2013.

Dlhodobú víziu iniciatívy Partneri vo vzdelávaní sa darí realizovať prostredníctvom troch základných projektov:

* Moderní učitelia
Poskytuje slovenským učiteľom nástroje, fóra a zdroje, ktoré budujú spoločenstvá z praxe, podporujú spoluprácu a prístup ku kvalitnému obsahu a podporujú učiteľov zapojiť IKT zmysluplným spôsobom do vzdelávania.

* Online vzdelávacie univerzity pre učiteľov
Pripravujeme pre všetkých učiteľov webináre, počas ktorých sa môžu oboznámiť alebo zdokonaliť v práci s Microsoft technológiami.

* Moderné školy
Poskytuje školám, vládnym inštitúciám a partnerom zdroje, školenia, odborné poznatky a projektové plány vzužiatie technológií, ktoré pomôžu školám lepšie pripravovať žiakov na život a prácu v 21. storočí.

* Moderní žiaci
Umožňuje žiakom používať IKT pri štúdiu a vykonávaní školských povinností.

* Partners in Learning School Agreement
Program PiL School Agreement je licenčný program zameraný na vzdelávanie a rozvoj informačnej gramotnosti v regiónoch so slabou socio-ekonomickou situáciou.