Moderné školy

Moderné školy: Dosiahnutie všeobecných vzdelávacích cieľov

Cieľom programu Moderné školy je poskytnúť školám, riadiacim pracovníkom v školstve, vládnym inštitúciám a partnerm zdroje, školenia, odborné poznatky a projektové plány využitia technológií, ktoré pomôžu školám lepšie pripravovať žiakov na život a prácu v 21. storočí.

Najnovším pilierom programu Moderné školy je webový portál www.skola21.sk, ktorého odbornosť garantuje Asociácia Susan Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku. Cieľom portálu je podporiť školy, ktoré sa vydali alebo plánujú vydať na cestu zmeny tradičnej školy na školu modernú, inovatívnu, vytvoriť priestor pre riaditeľov a manažérov a pedagógov škôl k vzájomnej diskusii, výmene skúseností v transformačnom procese modernizácie vzdelávania a poskytnutie odbornej a medzinárodnej pomoci v rámci siete Microsoft Inovatívnych škôl z celého sveta. Školy, ktoré majú záujem ísť cestou modernizácie si tu môžu overiť, na akej úrovni sa momentálne nachádzajú, a rovnako na portáli nájdu množstvo zdrojov potrebných k riadeniu tejto zmeny, ako aj celosvetovo uznávané workshopy lokalizované do slovenčiny.

Vzdelávame pre budúcnosť

Vzdelávame pre budúcnosť je celosvetová Microsoft iniciatíva na podporu vzdelávania a zavádzania informačných technológií do vyučovacieho procesu prostredníctvom najmodernejších technológií.