Moderní žiaci

Moderní žiaci: Kultivovanie dôležitých schopností

Meniaci sa dopyt v svetovej ekonomike vyžaduje od študentov, ktorí sa v nej chcú uplatniť, aby boli vzdelaní, kreatívni a flexibilní. Dnešní žiaci sú výnimoční tým, že patria do prvej generácie v celej histórii, ktorá vie o významných inováciách viacej ako vedia ich rodičia. Preto vyžadujú nové vzdelávacie nástroje. Spoločnosť Microsoft pomáha žiakom získať prístup k dôležitým technológiám. V spolupráci s našimi partnermi vytvárame študijné plány, ktoré rozvíjajú predstavivosť a zjednodušujú zmysluplné vzdelávanie v triede i mimo nej. Cestou zlacneného softvéru spoločnosť Microsoft spolupracuje s vládami, aby priniesla technológie do domácností so školopovinnými deťmi. Program Moderní žiaci tiež pomáha doručiť technologické študijné plány priamo k študentom, aby tak povzbudil softvérových vývojárov a technikov po celom svete.

Notebook pre každého žiaka

Rýchly vývoj technológií prenikol do všetkých oblastí nášho života. Mení spôsob, akým pracujeme, relaxujeme a mení aj spôsob, akým sa učíme. Toto všetko by sa malo odzrkadliť aj vo výučbovom procese. Spoločnosť Microsoft si uvedomuje nevyhnutnosť podpory modernizácie vzdelávania a to od prvého stupňa základných škôl. Vyústením tejto snahy je iniciatíva Notebook pre každého žiaka.

Na základe skúseností v pilotných projektoch učitelia a ich žiaci oceňujú najmä:

  • Možnosť zvoliť si individuálnu úroveň náročnosti počas vyučovania a testov alebo samostatnú prácu žiakov (napríklad v čase, keď učiteľ musí látku vysvetľovať inej časti žiakov, ktorí nepracujú tak rýchlym tempom ako zvyšok triedy)
  • Mobilitu notebookov, ktoré si učitelia a žiaci môžu zo sebou zobrať aj na praktické vyučovanie, napríklad do prírody a najmä domov, odkiaľ môžu pracovať napríklad počas ich choroby
  • Zvýšenie záujmu žiakov o vyučovanie prostredníctvom moderných technológií, ktoré sú tejto generácii oveľa bližšie ako dospelým

Bezpečne na internete

Cieľom projektu Bezpečne na internete je pomôcť učiteľom naučiť svojich žiakov a študentov bezpečne pracovať s digitálnymi technológiami a upozorňovať verejnosť na hrozby, ktoré nielen deťom vo virtuálnom svete hrozia. Táto aktivita sa celkom prirodzene stala aj súčasťou firemného dobrovoľníctva spoločnosti Microsoft, keďže každý zamestnanec môže venovať až 3 pracovné dni do roka podpore spoločensky prospešných aktivít. Už od roku 2010 zamestnanci slovenskej pobočky pripravujú semináre pre zamestnancov zákazníckych a partnerských firiem ako aj neziskových a školských zariadení na túto tému. Učia ich používať technologické nastavenia na ochranu ich detí a počítača pred hrozbami ako je kyberšikana, rôzne druhy vírusov a mnohé ďalšie.

Success Academy

Nový program na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí, ich prípravu na úspešný štart kariéry prinesieme už čoskoro v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement.