Program Partners in Learning School Agreement

Program PiL School Agreement je licenčný program zameraný na vzdelávanie a rozvoj informačnej gramotnosti v regiónoch so slabou socio-ekonomickou situáciou. Jeho cielom je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre získanie plného prístupu ku kvalitnému programovému vybaveniu a odbúraniu ekonomickej bariéry brániacej plnému nasadeniu ICT do vzdelávacieho procesu. Program je geograficky orientovaný na nízkopríjmové regióny s vysokou mierou nezamestnanosti. V dlhodobom výhlade je jeho cielom zvýšenie informačnej gramotnosti absolventov v týchto regiónoch a zníženie ich nezamestnanosti, resp. získanie kvalitnejšieho a lepšie zaplateného zamestnania.

PiL School Agreement je modifikáciou existujúceho licenčného programu s názvom School Agreement, ktorý je charakteristický ročným predplatným na zvolené druhy programového vybavenia. V priebehu platnosti predplatného môže školská organizácia používať ľubovolné verzie predplateného softvéru aj takových, ktoré v dobe uzatvorenia zmluvy ešta neboli na trhu.

Špeciálna cenová ponuka v rámci licenčného programu PiL School Agreement je na Slovensku dostupná len pre 15% základných a stredných škôl. Výber jednotlivých škôl je v zodpovednosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.