Základné a stredné školy

Základné a stredné školy

Microsoft podporuje potreby pedagogických
pracovníkov v informatike a príbuzných oboroch.

Snaží sa akademickým inštitúciám prostredníctvom špeciálnych programov a materiálov pre výučbu poskytnúť prístup k najnovším technológiám vo vývoji softvéru, ktorý v rukách inovatívnych pedagógov prispieva k zvýšeniu kvality vzdelávania s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce.

Podpora výučby a vzdelávania

Ilustračná ikona Partneri vo vzdelávaní
Získajte podrobné informácie o celosvetovej iniciatíve spoločnosti Microsoft Partneri vo vzdelávaní, ktorej primárnym cieľom je pomáhať základným a stredným školám v oblasti nasadenia a využívania informačných a komunikačných technológií vo výučbe.

Ilustračná ikona IT Academy Program
Program MS IT Academy ponúka všetkým akademickým inštitúciám komplexný vzdelávací systém študentov a pedagogických pracovníkov v oblasti informačných technológii. Jedná sa o model celoživotného vzdelávania, ktorého cieľom je nepretržité zdokonaľovanie znalostí a zručností podložených overovacím procesom medzinárodných certifikačných skúšok.

Ilustračná ikona Partners in Learning School Agreement
Je program určený školám z ekonomicky slabých regiónov Slovenska s vysokým počtom rodín poberajúcich podporu v núdzi. Vďaka tomuto programu až 15% slovenských škôl môže získať vybranné produkty spoločnosti Microsoft za špeciálne ceny.

Ilustračná ikona Vzdelávame pre budúcnosť
Celosvetová iniciatíva spoločnosti Microsoft na podporu vzdelávania žiakov a študentov pre 21.storočie s využitím dotykových zariadení s výučbovým obsahom.

Najpoužívanejšie produkty a služby