Podujatia spoločnosti Microsoft

SharePoint 2010 pre vývojárov

Dňa 23. februára 2010 a 8. apríla 2010 sa v Bratislave uskutočnil seminár SharePoint 2010 pre vývojárov.

Názov Prezentácia
Vývoj aplikácií nad SharePoint 2010 Miroslav Kubovčík, Microsoft XPS, 22MB
PDF, 10MB