Podujatia spoločnosti Microsoft

Microsoft Innovations Forum 2010 kľúčom sú vaši ľudia

Inovácie pre občana
Kreativita a inovácie vo verejnom sektore a školstve
Názov Prezentácia
IKT aktivity rozvíjajú tvorivosť žiakov XPS, 462kB
PDF, 418kB
2010:Európsky rokboja protichudobea sociálnemu vylúčeniu XPS, 768kB
PDF, 633kB
Využívanie hostovaných služieb v akademickom prostredí XPS, 7.2MB
PDF, 3.2MB
Notebook pre každého žiaka XPS, 2.6MB
PDF, 2.1MB
Medzinárodné skúsenosti s nasadzovaním elektronických služieb vo verejnej správe XPS, 1.2MB
PDF, 1MB
Inovácie pre občana
Kreativita a inovácie vo verejnom sektore a školstve
Názov Prezentácia
Komplexný systém riadenia vzťahovso zákazníkmi na báze Microsoft Dynamics CRM XPS, 985kB
PDF, 669kB
ALBeRT –online integrovaný poisťovací systém UNIQA XPS, 1MB
PDF, 897kB
Integrované riešenie Microsoft Dynamics podporuje kľúčové procesy spoločnosti MOL Slovensko XPS, 1.2MB
PDF, 854kB
MOSS + exeCUTEdokážu šetriť náklady XPS, 1.6MB
PDF, 1MB
Inovácie pre finančný manažment
Zvýšenie efektívnosti podnikových procesov
Názov Prezentácia
Komplexný systém riadenia vzťahovso zákazníkmi na báze Microsoft Dynamics CRM XPS, 447kB
PDF, 366kB
Investovať do IT infraštruktúry alebo investovať do vlastného biznisu? XPS, 521kB
PDF, 467kB
Efektívnejšie riadenie výroby prostredníctvom projektového manažmentu XPS, 1.5MB
PDF, 1.2MB
Prehľadnejší obeh dokladov XPS, 1.8MB
PDF, 1.5MB