Podujatia spoločnosti Microsoft

Nová vlna produktivity V júni 2010 sa uskutočnila séria technických seminárov Nová vlna produktivity

2.júna 2010 sa uskutočnil technický seminár na tému Správa informácií a tímová spolupráca. Súčasťou seminára boli ukážky novej funkcionality SharePoint 2010 pre používateľov a tímy – live demo; nové možnosti správy SharePoint 2010 pre správcov – live demo a ukážky novej funkcionality používateľov Office 2010 a prepojenie so SharePoint 2010 – live demo.

9.júna 2010 sa uskutočnil technický seminár Zjednotená komunikácia, ktorý sa zaoberal témou, ako sa stať mobilnejším s najnovšími Microsoft technológiami a ako zostať v kontakte so svojou firmou a so svetom aj v čase mimo kancelárie.

17. júna 2010 sa uskutočnil technický seminár Business Intelligence, ktorého súčasťou bol nový pohľad na riadenie spoločnosti – integrované Business Intelligence riešenie nad SQL Serverom 2008 R2 s prezentačnou vrstvou SharePoint 2010 a praktické ukážky možností add-inov (Power Pivot a Data mining).

23. 06. 2010 sa uskutočnil technický seminár s názvom Enterprise document management a automatizácia business procesov. Cieľom prednášky bolo predstaviť funkcionalitu produktu SharePoint 2010 v oblasti EDM, ako aj možnosti jej využitia v procese digitalizácie a spracovania papierových dokumentov. Zároveň sme sa pozreli na možnosti rozšírenia SharePoint 2010 o funkcionalitu na automatizáciu obchodných procesov nad uloženými dokumentami.

24. 06. 2010 sa uskutočnil technický seminár s názvom Enterprise Project Management 2010 a Business Intelligence, na ktorom sa uviedli integrované portfólio managementu, zjednodušené riadenie a vykazovanie času, napojenie na SharePoint Server a iné praktické funkcie.Taktiež ste sa dozvedeli ako môžete pomocou Excel 2010 a technológie PowerPivot sami vytvárať manažérske výstupy z podnikových i externých dát. Výsledne reporty sa dajú jednoducho publikovať na portál Project Server 2010 a zdieľať v rámci spoločnosti. Predstavené boli i ďalšie novinky z oblasti Business Intelligence a reportingu na platforme Microsoft SQL Server R2.

Názov Prezentácia Záznam
Správa informácií a tímová spolupráca Peter Gajdošech a Martin Náplava, exe, spol. s r.o. XPS, 1.54MB
PDF, 1.38MB
ZIP, 23.5MB
Zjednotená komunikácia I. Ján Schwarz, SOFTIP, a.s. XPS, 1.44MB
PDF, 1.65MB
 
Zjednotená komunikácia II. Ján Schwarz, SOFTIP, a.s. XPS, 2.33MB
PDF, 1.88MB
ZIP, 15.7MB
Business Intelligence Zoltán Kovács, WBI, s.r.o. XPS, 10.9MB
XPS, 8.40MB
XPS, 10.7MB
ZIP, 12.1MB
Enterprise document management a automatizácia business procesov Michal Rosík, GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o. XPS, 10.7MB ZIP, 22.6MB
Enterprise Project Management 2010 a Business Intelligence Tomáš Novák, AutoCont
Miroslav Hajžuš, AutoCont
XPS, 2.7MB
XPS, 7.1MB
ZIP, 15.8MB