Podujatia spoločnosti Microsoft

Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií Univerzitná knižnica v Bratislave, 5. máj 2011

Dňa 5. mája sa uskutočnil seminár s názvom "Nástroje novej generácie na vyhľadávanie informácií", ktorý pripravila Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci so spoločnosťami TEMPEST, a. s. a Microsoft Slovakia s.r.o. Predstavený bol produkt FAST Search, pričom prednášky boli zamerané najmä na funkcionalitu a prínosy tohto riešenia. Značnú časť seminára tvorili prípadové štúdie z Českej republiky i zo sveta, kde sme mali možnosť vidieť reálne nasadenie a funkčnosť produktu FAST Search.

Názov Prezentácia
Microsoft: Microsoft FAST Search Roland Renner XPS, 4.7MB
INCAD: FAST Search for Internet Sites Pavel Kocourek XPS, 1.8MB
Prípadové štúdie (Česká republika)
  • Český rozhlas
  • Pražská městská knihovna
  • Národní technická knihovna v Prahe
Pavel Kocourek
XPS, 2.1MB
Prípadové štúdie (svet)
  • New Your Times – Topic pages
  • Getty Images
  • Globrix.com
  • Reuters
Martin Čerňák
XPS, 1.1MB