Podujatia spoločnosti Microsoft

Government workshop Hotel Kaskády, Sliač, 22. september 2011

Názov Prezentácia
Software Asset Management (SAM) a inventarizácia SW pomocou System Center Configuration Manager (SCCM) Helena Kováčiková, Anti-piracy Manager, Microsoft Slovakia
Ľubo Goryl, Solution Specialist, Microsoft Slovakia
PDF, 2.38MB
Virtualizácia serverov nasadením Hyper-V Vitalis Konopelec, Virtualization and Management Technical expert, Virtalix PDF, 1.09MB
Optimalizácia nákladov v datacentre Ján Paulech, Specialist Sales Manager, Microsoft Slovakia PDF, 473KB
Nasadenie a manažovanie ForeFront EndPoint Protection pomocou System Center Configuration Manager Vitalis Konopelec, Virtualization and Management Technical expert, Virtalix PDF, 916KB
Užitočné technológie vo Windows 7 Enterprise DirectAccess a BitLocker Ľubo Goryl, Solution Specialist, Microsoft Slovakia PDF, 2.72MB
Praktické nástroje pre riadenie projektov a vizualizáciu nápadov Ľubo Goryl, Solution Specialist, Microsoft Slovakia PDF, 5.12MB
PDF, 3.77MB
Prvé skúsenosti s Office 365 Ľubo Goryl, Solution Specialist, Microsoft Slovakia PDF, 5.02MB