Podujatia spoločnosti Microsoft

NGO Day 2011, 4. ročník vzdelávacieho dňa pre neziskové organizácie Hotel Zochova Chata, Modra, 1. - 2. december 2011

Microsoft Slovakia v spolupráci s Pontis n.o. a C.A.R.D.O. zorganizovali 4. ročník vzdelávacieho podujatia pre neziskové organizácie NGO Day 2011. Podujatie bolo určené programovým koordinátorom a manažérom mimovládnych neziskových organizácií.

Názov Súbor na prevzatie
Novinky v programe online darovania moderných technológií Maroš Silný, TechSoup Slovakia PDF
Zefektívnenie manažmentu, fundraisingu a riadenia vzťahov s partnermi Pavel Hrica, Nadácia Pontis PDF
Funkcie zjednodušenia ovládania systému Windows pre ľudí so znevýhodnením Miroslav Kubovčík, Microsoft Slovakia PDF
BrandCamp - víkendová škola budovania značky neziskovej organizácie Ivan Ježík, Voices PDF
Platobné nástroje v oblasti fundraisingu Igor Polakovič, Centrum pre filantropiu PDF
Dobrovoľníctvo na Slovensku - výskumné zistenia (výskumné reflexie realizované v rámci národnej kampane k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 s podporou EU) Alžbeta Brozmanová Gregorová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica PDF