Podujatia spoločnosti Microsoft

Microsoft pre školstvo 2011

Dňa 30. marca 2011 sa v priestoroch hotela Kaskády konal už 8. ročník konferencie Microsoft pre školstvo. Zámerom konferencie bola vzájomná inšpirácia a výmena skúseností s využívaním digitálnych technológií v živote školy na jej rôznych stupňoch.

Blok pre základné a stredné školy
Názov Prezentácia
HP riešenia pre školy
Prehľad serverových riešení pre školy
Ľuboš Šenkery, HP Slovakia
XPS, 953kB
HP Networking
Kompletný prehľad sieťových riešení pre školy
Dušan Szabó, HP Slovakia
XPS, 1.7MB
Live@EDU Roman Russev, Microsoft Slovakia s.r.o. XPS, 2.5MB
Globálne riešenie vzdelávania v IKT spájajúce školy, študentov a komunitu Peter Chlebana, Microsoft IT Academy XPS, 2.2MB
Skúsenosti s IKT na vybraných košických školách PaedDr. Daniela Jutková XPS, 2.6MB
Inovatívne školy Paula Okániková, Microsoft Slovakia s.r.o. XPS, 417kB
Škola pre 21.storočie RNDr. Tatiana Piovarčiová, Nadácia pre deti Slovenska XPS, 562kB
Projekty v oblasti RIRŠ PaedDr. Roman Baranovič, ÚIPŠ XPS, 509kB
IT vzdelávanie pre učiteľov Stanislav Drga, GOPAS, a.s. XPS, 275kB
Blok pre vysoké školy
Názov Prezentácia
Využitie prostredia MS SharePoint na efektívne riadenia administratívnych procesov Vladimír Šurka, exe, spol. s r. o. XPS, 1MB
Digitálne technológie a testovanie v oblakoch Pavol Bujňák, GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o XPS, 506KB