Podujatia spoločnosti Microsoft

Virtual Day 2011

Názov Prezentácia Videozáznamy
Microsoft World of Virtualization PDF WMV
Citrix XenDesktpo - virtuálny desktop ako ideálna cesta na celopodnikové nasadenie Windows 7 PDF WMV
WMV
Virtualizujte, virtualizujte, virtualizujte...s HP PDF WMV
HP Storage riešenia pre virtuálnu infraštruktúru PDF WMV
Zoznámte sa s WUG - Windows User Group PDF WMV
Nové nástroje z dielne spoločnosti Microsoft - Microsoft System Center 2012 PDF WMV

Fotogaléria