Podujatia spoločnosti Microsoft

Workshop spoločnosti Microsoft Hotel Remata, 23. – 24. Jún 2011

V dňoch 23. – 24. jún 2011 sa uskutočnil druhý workshop určený zákazníkom z komerčných firiem. Prezentačná časť pokrývala najmä tri nosné témy, ktoré boli sprevádzané otázkami zákazníkov a živou diskusiou.

Názov Prezentácia
Optimalizácia nákladov pri budovaní a prevádzke dátových centier Ján Paulech, STU Director XPS, 0.8MB
Knowledge management - praktické ukážky Jozef Kalivoda, Solution Sales Professional  
Optimalizácia infraštruktúry Vitalis Konopelec, Technical expert XPS, 6.7MB