Podujatia spoločnosti Microsoft

Campus Agreement Workshop 24. 10. 2012, Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Trieda A. Hlinku 2, Nitra

Názov Súbor na prevzatie
Príhovor a úvodné slovo k zmluve Campus Agreement, Zuzana Vígová XPS
Infraštruktúra I. časť – Hyper-V & Failover Cluster / VM Ware Boris Ulík, Microsoft XPS
Infraštruktúra II. časť - Úvod do VDI, Správa klientov Boris Ulík, Microsoft XPS
Office365 pre vzdelávanie a scenáre využitia pre vysokú školu Jozef Kalivoda, Microsoft XPS
Ukážky nástrojov pre komunikáciu Milan Hnilica, Ján Schwarz, Softip XPS