Podujatia spoločnosti Microsoft

Inovácie v programovacích jazykoch a softvérových technológiách 8. 11 .2012, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, Bratislava

Názov Súbor na prevzatie
Inovácie v jazykoch Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ Ján Hanák, Katedra aplikovanej informatiky FHI, MVP PDF
ZIP
Služby Windows Azure pre mobilné aplikácie Miroslav Kubovčík, Microsoft Slovakia PPTX