Podujatia spoločnosti Microsoft

Office 365: Moderné, bezpečné a overené IT služby bez investícií Technologické centrum spoločnosti Microsoft Slovakia, 19. jún 2012

Názov Súbor na prevzatie
Otvorenie podujatia, predstavenie Office 365 a Office 365 pre vzdelávanie Martin Čerňák, Microsoft Office Division Business Group Lead, Microsoft Slovakia PDF
Prvé skúsenosti s Office 365 na Slovensku: Prípadová štúdia: Office 365 a nové možnosti pre školstvo
Prípadová štúdia: Nové obchodné príležitosti pre predajcov/partnerov
Peter Jirsák / Boris Ulik, Microsoft Slovakia s.r.o.
PDF
PDF