Podujatia spoločnosti Microsoft

Konferencia: Správa softvérového majetku Microsoft Slovakia s.r.o., Bratislava, 24. apríl 2012

Názov Súbor na prevzatie
Nelegálny softvér a právne následky JUDr. Adriana Tomanová, právna zástupkyňa BSA XPS
Správa softvérového majetku pod kontrolou Marián Skalický, Sales Director, BSP XPS
Slovenská legislativa Andrea Somogyiová, Microsoft licenčná špecialistka, exe, s.r.o. XPS
Licenčné program Andrea Somogyiová, Microsoft licenčná špecialistka, exe, s.r.o. XPS
Správa softvérového majetku – Skúsenosti z reality Marek Gdovec, Senior Sales Executive, Gratex International, a.s. XPS
Správa softvérového majetku v praxi – Ako na to? Ondrej Varga, Account manager, SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o. XPS