Podujatia spoločnosti Microsoft

Microsoft Technology Days (Uvedenie Windows Server 2012) 6. 11 .2012, Bratislava, SÚZA, Drotárska cesta 46

Názov Súbor na prevzatie
Otvorenie podujatia Markus Breyer, Generálny riaditeľ, Microsoft Slovakia PDF
Prečo doba cloudu potrebuje nový operačný systém? Ján Paulech, Technický riaditeľ, Microsoft Slovakia PDF
PDF
Nový Windows Server 2012, história, fakty, mýty Peter Jirsák, Manažér divízie Server Platform, Microsoft Slovakia
Boris Ulík, Technology specialist DC Microsoft Slovakia
PDF
Novinky v licencovaní a edíciách a ako to súvisí s System Center 2012 Kamil Juřík, Learning Solutions Group Manager & Trainer Lead, WBI Systems PDF
Čo (možno) ešte neviete o serveroch HP ProLiant 8mej generácie. Jozef Púry, Presales Technical COnsultant, Industry Standard Servers, HP Slovakia PDF
Ako vyzerá nasadenie Windows Server 2012 v praxi Marián Skalický, BSP PDF
Hyper-V tretej generácie, nová realita virtuality Boris Grešák, Partner Account Manager, Microsoft Slovakia PDF
Windows Azure – Azúrovo modrá infraštruktúra, či platforma? Miroslav Kubovčík, Technical Evangelist, Microsoft Slovakia PDF
System Center – kompletná správa IT pod jednou strechou Jan Matějka, IT Senior Consultant, MVP PDF
Video - Technology Days 2012 WMV, 36 MB