Software Assurance

Program Microsoft Software Assurance umožňuje firemným zákazníkom získať prístup k najnovším verziám produktov spoločnosti Microsoft a tiež čerpať mnoho ďalších výhod, medzi ktoré patrí napr. profesionálna telefonická podpora, prístup k samoštudijným elektronickým kurzom, poukazy na školenia v autorizovaných školiacich strediskách, právo domáceho použitia aplikácií Microsoft Office a technické nástroje pre uľahčenie nasadzovania nových počítačov do firemného prostredia a ich jednoduchšiu správu.

Vstupom do programu Software Assurance v okamihu zaobstarania príslušnej licencie môžu firemní zákazníci začať okamžite využívať všetky dostupné výhody, medzi ktoré patrí napr.:

  • Cenovo výhodný prístup k najnovšej verzii daného softvéru
  • Možnosť rozloženia nákupu licencií softvéru do viacerých splátok
  • Schopnosť dlhodobej kontroly predvídateľných investícií do oblasti IT
  • Prístup k množstvu ďalších výhod zvyšujúcich úžitkovú hodnotu licencií, tzv. Software Assurance benefitov

Ako získať Software Assurance
Firemní zákazníci môžu zakúpiť Software Assurance spolu s licenciami produktov v rámci širokej škály multilicenčných zmlúv spoločnosti Microsoft. Zoznámte sa s rozličnými variantami nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance.

Software Assurance benefity
Program Software Assurance prináša firemným zákazníkom okrem práva používania najnovších verzií produktov spoločnosti Microsoft tiež mnoho ďalších výhod, tzv. Software Assurance benefitov. Získajte viac informácií o viac ako dvoch desiatkach výhod Software Assurance, medzi ktoré patrí napr. profesionálna telefonická podpora, prístup k samoštudijným elektronickým kurzom, poukazy na školenia v autorizovaných školiacich strediskách, právo domáceho použitia aplikácií Microsoft Office a technické nástroje pre uľahčenie nasadenia nových počítačov do firemného prostredia a ich ľahšiu správu.